Tematräning

Under 2021 kommer vi att genomföra "Fotbollslyftet - Spelformsutbildning 9mot9" som är ett tvärprojekt mellan tränar- och spelarutbildning och "Målvaktslyftet" som är riktat till målvakter och tränare med målvaktsansvar.

Spelformsutbildning 9mot9 - Fotbollslyftet är riktat mot föreningarnas tränare som i samverkan med våra instruktörer kan ge fler barn och ungdomar chansen att i lugn och ro utvecklas till bra fotbollsspelare, oavsett vilken klubb man tillhör. Upplands FF och SvFF tror på att ett kunskapslyft för tränare gör att fler få ta del av en bra fotbollsutbildning i sin hemmamiljö. Fortbildningen innehåller både teori och praktik.

Syften med Fotbollslyftet:

 • Fortbilda och behålla fler tränare.
 • Få fler barn och ungdomar att spela fotboll längre i så bra miljöer som möjligt.
 • Att både tränare och spelare får kännedom om hur individuella färdigheter, färdigheter kopplat till spelets skeden och ett lags arbetssätt skapar möjligheter till spelarutveckling.
 • Rekrytera fler tränare som går B-ungdom och A-ungdom (SvFF:s tränarutbildning)

Målgrupp:

 • Ledare/tränare & spelare i Spelformen 9mot9 i Uppland.

 

Vi kommer att genomföra Fotbollslyftet i följande steg:

1 - Spelformsutbildning 9mot9 - Digitalt den 13 april (Tränare) - Här finns utbildningen i en inspelad version (Youtube)

2 - Fortbildning i Spelares färdigheter - Lagets arbetssätt - Digitalt 28 april (Tränare) -  Här finns utbildningen i en inspelad version (Youtube)

3 - Fotbollspass i förening (minst 3 pass per förening) med instruktörer från Upplands FF - Hösten 2021 (Tränare och föreningar som deltagit i del 1 och 2) - Nu har vi fått in anmälningar för fortsatt deltagande. Våra instruktörer kommer kontakta er för mer information. - Pågår!

4 - Besök Allsvenskan eller Elitettan - Hösten 2021 (Tränare & Spelare)
Här anmäler du ditt lag till matchbesöken!

 

Anmälan till punkt 1 och 2 sker individuellt av tränaren själv. Det går att endast delta på Spelformsutbildning 9mot9 om det inte finns intresse för hela projektet.

Fotbollslyftet är kostnadsfritt för både tränare och föreningar.

Den 25 maj påbörjar vi Målvaktslyftet i Upplands FF:s regi med en digital fortbildning som sen ska utmynna i träningar och matchbesök under hösten. 

 • Syfte

  - Få fler barn och ungdomar att spela fotboll längre
  - Höja målvaktens status och kompetens
  - Rekrytera och behålla fler ledare med målvaktsfokus
  - Få fler tränare att gå Målvaktstränarutbildning C

 • Målgrupp

  - Flickor och pojkar med målvaktsintresse 12-14 år
  - Föreningstränare med målvaktsfokus (målvaktstränare)
  - Lagtränare som vill höja sin kompetens kring målvaktsrollen

 • Aktiviteter
  - Fortbildning för målvaktsinstruktörer/målvakter - Digitalt 25 maj (Tränare & Målvakter 12-14 år) - Här kan du se första delen av Målvaktslyftet

  - Fotbollspass i förening (3-5 st) med instruktörer från Upplands FF - Hösten 2021 (Tränare & Spelare)

  - Besök Allsvenskan eller Elitettan (Om publik tillåts) - Hösten 2021 (Tränare & Spelare)

 

På grund av rådande situation kommer de teoretiska delarna genomföras digitalt under våren och de praktiska momenten genomförs under sensommar och höst i föreningsmiljö.