Link

Tematräning

Under 2021 kommer vi att genomföra "Fotbollslyftet - Spelformsutbildning 9mot9" som är ett tvärprojekt mellan tränar- och spelarutbildning och "Målvaktslyftet" som är riktat till målvakter och tränare med målvaktsansvar.
Vi kommer att publicera mer info om hur anmälan och genomförande går till under mars månad.

Spelformsutbildning 9mot9 - Fotbollslyftet riktar sig till spelare och tränare i ungdomslag 13-14 år i Uppland. Målet är att fler ska få insikt i mer och bredare utbildning och därmed en större chans att utvecklas efter sina förutsättningar samt att intresset ökar så att de spelar fotboll längre.

Projektet är riktat mot föreningarnas tränare som i samverkan med våra instruktörer kan ge fler barn och ungdomar chansen att i lugn och ro utvecklas till bra fotbollsspelare, oavsett vilken klubb man tillhör. Upplands FF och SvFF tror på att ett kunskapslyft för tränare gör att fler få ta del av en bra fotbollsutbildning i sin hemmamiljö. Fortbildningen innehåller både teori och praktik.

Information om upplägg och anmälan kommer under mars månad 2021

Under 2021 kommer vi genomföra Målvaktslyftet i Upplands FF:s regi.

 • Syfte

  - Få fler barn och ungdomar att spela fotboll längre
  - Höja målvaktens status och kompetens
  - Rekrytera och behålla fler ledare med målvaktsfokus
  - Få fler tränare att gå Målvaktstränarutbildning C

 • Målgrupp

  - Flickor och pojkar med målvaktsintresse 12-14 år
  - Föreningstränare med målvaktsfokus (målvaktstränare)
  - Lagtränare som vill höja sin kompetens kring målvaktsrollen

Information om upplägg och anmälan kommer under mars månad 2021

På grund av rådande situation kommer de teoretiska delarna genomföras digitalt under våren och de praktiska momenten genomförs under sensommar och höst i föreningsmiljö.