Spelarutbildare

SvFF har spelarutbildare (SU) i alla 24 distrikt i Sverige. I vissa fall har en och samma SU både flickor och pojkar men i Uppland har vi valt att dela på det uppdraget.

Spelarutbildarens arbetsuppgifter/roll i distriktet är följande:
Spelarutbildaren är en del i den satsning som SvFF:s landslagsavdelning gör i distrikten för att kunna vara nära spelare som premieras med landslagsuppdrag och även följa upp spelare som är nära att nå dit i närtid eller bedöms ha potential att nå dit över tid.

I Uppland är SU också ytterst ansvarig för den operativa delen i distriktslagsverksamheten.

Spelarutbildaren är kontaktperson för SvFF:S Ungdomsförbundskaptener för att rapportera de aktuella uppländska spelarnas utveckling.

SU ska i samråd med spelarutvecklingansvarig och DFK delta på så många aktiviteter som möjligt för Upplandslagen.

Tillsammans med spelarutvecklingsansvarig planera, utveckla och kvalitetssäkra den verksamhet som idag och kommande år ska hjälpa den enskilde spelaren som vill ha fotbollspelare som yrke.

Planera och genomföra fortbildningar och information för yngre åldersgruppers spelare, tränare och föräldrar.

I Uppland heter dessa personer Jessiqa Öberg Tillbom (flickor) och Martin Möller (pojkar)

 

 • Utbildning inom fotboll:
  UEFA B
  B Ungdom
 • Tidigare uppdrag:
  IK Uppsala Fotboll U-trupp - F17/F19
  DFK Flickor 03 - Upplands FF
  Diverse uppdrag hos Upplands FF (Fotbollslyftet, Spelarutbildning, mm)
  Fanna BK - Tränare Pojkar 14/flickjunior
 • Utbildning inom fotboll:
  UEFA A
  UEFA Elite Youth
 • Tidigare uppdrag:
  Sigtuna IF FK - Sportchef Ungdom
  IK Sirius FK U17 - U19 - U21
  DFK Pojkar 04 - Upplands FF
  Diverse uppdrag hos SvFF (Utredningar/arbetsgrupper kring skolfrågor, Spelarutbildning en helhet 2.0, etc)
 • Övrigt:
  Tjänsteperson Upplands FF (Spelarutveckling- Spelarutbildning & Skola)
  Tränarutbildare Nivå 3 (C, B och A-ungdom - UEFA B)
  Ansvarig Future Team Upplands FF
  NIU Instruktör Arlandagymnasiet