Plan & anläggning

Konstgräsutbildning Steg 1 - skötsel och underhåll av konstgräsplan.
Kursen riktar sig till föreningar och de kommuner som redan har en konstgräsplan eller planerar att anlägga en sådan.

Inga aktuella utbildningar just nu.

 

Konstgräsutbildning Steg 2.
Kursen vänder sig till de som tidigare genomfört Steg 1.

Inga aktuella utbildningar just nu.