Förening

Idrottsrörelsen är så mycket mer än det fysiska idrottsliga utövandet. Genom de goda samtalen kan idrotten förena och utveckla personer. En förening som hela tiden har ett pågående samtal om frågor som till exempel ledarskap, demokratins spelregler, hur man är en bra kompis, trygghet, jämlikhet och allas rätt att vara med, ökar möjligheterna för att medlemmarna mår bättre, utvecklas mer och vill stanna kvar längre.

Upplands Fotbollförbund

Fotbollens spela, lek och lär
Syftet med FSLL är att alla fotbollsföreningar ska ha en gemensam tanke med sin verksamhet – en tanke som utgår från fem riktlinjer, vilka förmedlas i materialet.

För att riktlinjerna ska genomsyra all barn- och ungdomsfotboll behöver ledare, föräldrar och andra som är involverad i verksamheten, ha god kännedom om FSLL. 

 

RF-SISU Uppland

RF-SISU Uppland är SISU Idrottsutbildarna regionalt i Uppland. Dem är idrottsrörelsens eget studieförbund och de arbetar med att stötta och utveckla föreningar och individer.

RF-SISU Uppland erbjuder många kostnadsfria utbildningar såsom i IdrottOnline, Valberedningsarbete, Föreningsekonomi, Styrelsearbete och mycket mer!