Matchfixing


Matchfixing är det största hotet mot hela fotbollens integritet och trovärdighet – ett större hot än dopingproblematiken. Det är en företeelse som utgör ett allvarligt angrepp mot fotbollens själ, dess idé om fair play och sportsmanship och att alla matcher ska avgöras på sportsliga grunder utan ovidkommande hänsyn.

Svensk fotboll på alla nivåer och i alla funktioner står enade att kraftfullt förebygga, agera mot och beivra alla former av manipulation av och försök till manipulation av fotbollsmatcher. I detta arbete har SvFF ett nära samarbete med AB Svenska Spel, våra svenska intresseorganisationer och UEFA samt en öppen dialog med berörda myndigheter, däribland polis och åklagare.

Matchfixing betyder att någon med otillåtna medel påverkar resultatet i en idrottstävling. Fenomenet finns över hela världen och vi har haft flera fall även i Sverige.
Ofta är det en aktiv som hamnar i kläm mellan sin roll inom idrotten och den kriminella världens ekonomiska intressen. Tag ditt ansvar och säg nej innan det har gått för långt.

Ta del av materialet på Min match - RF:s matchfixingsida. Där finns också 5 korta utbildningsfilmer som går att titta på i grupp och ha som underlag för diskussioner i laget och på ledarutbildningen.

Under tränarutbildningen "B Ungdom" utbildas tränare i matchfixingproblematiken.
Här finns aktuell information från SvFF kring matchfixing!

Anmäl misstänkta fall av matchfixing via den säkra länken via Min match eller ring tipstelefonen på 0703 - 00 36 63.