Utbildningsinformation

Fotbollens spela lek och lär
Fotbollens spela lek och lär beskriver inriktningen för svensk barn– och ungdomsfotboll genom fem övergripande riktlinjer. Alla som på något sätt kommer i kontakt med svensk fotboll behöver känna till riktlinjerna och förstå sin roll i att skapa en lustfylld verksamhet.

Tränarutbildningarna, Spelarutbildningsplanen och Spelformerna är baserade på FSLL och bygger därmed på ett barnrättsperspektiv där barnet alltid sätts i första rummet.

För info/utbildning kontakta: johanna@upplandsff.se / 018 430 60 78

Spelarutbildningsplanen
Spelarutbildningsplanen ska ge tips på hur långsiktigt idrottande och bästa möjliga förutsättningar för lärande skapas. Spelarutbildningsplanen ger svar på vad som ska tränas och trä-narutbildningen svarar på hur det ska gå till.

För mer info/utbildning kontakta: martin@upplandsff.se / 018 430 60 74

Tränarutbildning
Din insats som ledare och tränare är viktig och betyder mycket för svensk fotboll. Fotbollen innefattar liv och glädje – tiotusentals barn, ungdomar och vuxna som tränar, spelar och kämpar på våra pla-ner och idrottsplatser runt om i landet – varje dag. Spelarna behöver och förtjänar kunniga och ansvarsfulla tränare som kan inspirera alla spelare till ett livslångt fotbollsintresse.

För mer info/utbildning kontakta: fanny@upplandsff.se / 018 430 60 73

Nolltolerans
Inom fotbollen i Uppland gäller nolltolerans. Vi alla i fotbollsfamiljen har ett viktigt ansvar för att skapa ett trevligt och bra klimat kring fotbollen för att få så många som möjligt att vilja spela så länge som möjligt. På vår hemsida finns det material för föreningar att använda och vid förfrågan om utbildning i nolltolerans kan föreningar ta del av vårt utbildningsmaterial.

För mer info/utbildning kontakta: fanny@upplandsff.se / 018 430 60 73

Spelformsutbildningar

3 mot 3 spel för 6-7 åringar

5 mot 5 spel för 8 och 9 åringar

7 mot 7 spel för 10-12 åringar

För information eller om du har frågor kontakta barnfotboll@upplandsff.se

Idrotten vill (Riksidrottsförbundets idéprogram) understryker – att idrott för barn ska vara lekfull, allsidig och bygga på barnens egna behov och förutsättningar och att hänsyn till variationer i utvecklingstakt ska tas. Alltför att ge bästa förutsättningar till långsiktig prestationsutveckling.

Bra litteratur för Barnledare;

Lekar och stafetter för uppvärmning och nedvarvning

Leken inom idrotten

Se och möt varje barn

Se på spelet- Andreas Alm och Johan Fallby

SISU Idrottsutbildarna
SISU Idrottsutbildarna är idrottens eget studieförbund. De arbetar med bildning och utbildning inom idrotten. För mer info/utbildning kontakta: tobias.andersson@uppland.rf.se / 018 27 70 01