Spel för 9 åringar

Nyheter för Knatteligans 9 årslag

Här nedan presenteras den fastställda spelindelningen för flickor och pojkar 9 år.

Under fliken/rullisten till vänster för "Planeringsträff för 9 åringar" kan ni läsa mer om hur ni gemensamt planerar era sammandrag/poolspel.

Kontaktuppgifterna till spelgruppen kommer ni (så snart tävlingen är lottad i Fogis) att hitta under spelprogram och tabeller där ni väljer tävling Knatteligan och spelgrupp http://uppland.svenskfotboll.se/resultat-tabeller/

Om det saknas kontaktuppgifter på något lag som ni vill ha kontakt med får ni kontakta föreningens kansli och be dem ta fram uppgifterna alternativt söka på föreningen/lagets hemsida.

Uppgifterna som visas där är de som finns i FOGIS. Saknas laget eller kontaktuppgifter samt om ni vill uppdatera/ändra uppgifterna, kontakta ert föreningskansli så hjälper dem er med det.