Spelarutbildningsverksamhet i Sverige

Alla 24 distrikt i Sverige bedriver spelarutbildningsverksamhet, med samma syfte:
"Att få så många som möjligt, spela fotboll så länge som möjligt och bli så bra som möjligt." Det vill säga att bidra till att Svensk fotboll blir ännu bättre!

De olika distrikten önskar varandras framgång och det är ingen tävling mellan oss utan vi ser det som en möjlighet att samarbeta, hämta intryck och hjälpa varandra för att nå ovanstående mål.
Distrikten ser väldigt olika ut vad det gäller föreningsstruktur, elitföreningar kontra breddförening, antal damer och herrar, ungdom och senior, antal utbildade tränare, antal ungdomsspelare, geografi, osv och det är både en utmaning och en möjlighet till erfarenhetsutbyte. Samarbete har gjort att vi nått och kommer att nå framgångar på dam- och herrsidan med våra A-landslag men också att vi bidrar till att tex integration, utbildning, folkhälsa fungerar bättre i ett större samhällsperspektiv.

Upplands Fotbollförbunds Spelarutbildningsverksamhet

Den huvudsakliga spelarutbildningen sker i Upplands föreningar och därför är en av våra viktigaste uppgifter att hjälpa till med föreningsutveckling, tränarutbildning, tematräning, tävlingsformer, mm i våra föreningar och i Uppland. Den verksamhet som vi bedriver ska alltså vara kompletterande och stödjande för våra föreningarna i Uppland.
I och med den nya spelarutbildningsplanen 2013 (Se här) som bygger på forskning, kunskap, erfarenhet och resultat från Sverige, Europa och världen är vårt arbete från 2013 och framåt koncentrerat på att med de plattformar vi har idag och att skapa nya plattformar att nå ut med planen. Det är en utmaning där återigen ett stort ansvar läggs på våra elitföreningar (SEF och EFD), breddföreningar och föreningsledare i föreningsmiljö.
För att på bästa sätt hjälpa och bistå våra medlemmar att utbilda morgondagens fotbollsspelare till alla nivåer så arbetar Upplands Fotbollförbund med spelarutbildningsverksamhet i första hand i våra föreningar som driver ungdomsverksamhet (ca 100 stycken)

Vårt arbete från och med 2014 handlar i huvudsak om:
- Implementering av SvFF Spelarutbildningsplan, praktik och teori
- Träningsverksamhet (Tematräning, observationsträningar, mm)
- Distriktslagsverksamhet (Upplandslagens verksamhet, sker i delvis ny form från 2014)
- Certifiera och stödja fotboll i gymnasieskolan (Lokala och Nationella Idrottsutbildning (Elitförberedande))
- Certifiera fotbollsklasser i grundskolan (Ny certifiering kommer att ske under 2014)
- Öka antalet utbildade tränare i våra föreningar
Läs mer om vår verksamhet genom att klicka dig fram i vänstermarginalen!