Fotboll i Skolan

Svenska Fotbollförbundet, specialdistriktsförbundet och föreningarna verkar för att Fotboll i skolan ska leda unga fotbollsspelare framåt i deras utveckling, dels som fotbollsspelare, men också som människa.

Utbildningen ska stimulera till ett livslångt intresse för fotboll som spelare, ledare eller tränare, men framförallt att ungdomar får uppleva och älska fotboll så länge som möjligt. Fotboll i skolan ska ses som ett komplement till föreningarnas verksamhet, där huvuddelen av fotbollsutövandet bedrivs.

Under läsåret 2017/18 kommer vi att presentera ett nytt upplägg för "Fotboll i skolan"

Läs mer om Fotboll i Grundskolan här!
Läs mer om Fotboll i Gymnasiet - LIU här!
Läs mer om Fotboll i Gymnasiet - NIU här!


Upplands Fotbollförbunds roll, på uppdrag av SvFF, är att

- Kvalitetssäkra den verksamhet som bedrivs genom certifiering
(Grundskolan och LIU löpande och ny certifiering NIU 2019-2022)

- Informera om var & vilken verksamhet som bedrivs

- Fortbilda instruktörerna i verksamheten (Grundskolan och LIU)

- Support till föreningar som vill ha hjälp att tillsammans med skolan starta verksamhet.

För NIU ansvara Svenska Fotbollförbundet.
Se mer info och kontaktperson/er här!

Ansvarig för verksamheten:
Utvecklingskommittén

Tjänsteman i skolfrågor
Martin Möller
Upplands Fotbollförbund
072-225 70 54
martin@upplandsff.se