Upplandslagen Pojkar och Flickor 2004

I år fyller pojkar och flickor som är födda 2004 15 år. I och med det startar en utbildningsverksamhet med selekteringsinslag. Det traditionella namnet på detta är Upplandslagen. Vi kommer helgen den 2-3 februari ha de första tillfällena att anmäla sig till öppna träningar. Dessa öppna träningar kommer att fortgå under året och men då parallellt med tillfällen som har selekterats ut till av våra fotbollsutvecklare och deras team.

Spelare som närvarar vid träningen kommer att ha möjlighet att bli uttagna till Upplands FF:s utbildningsverksamhet (även kallad distriktslagsverksamheten) som startar det året de fyller 15 år. Under 2019-2020 kommer det att pågå en utbildningsverksamhet med selekteringsinslag.
Bland annat kommer ett begränsat antal att bli uttagna till Svealandslägret, Utbildningsmatcher, Träningskvällar och Utvecklingslägret i Halmstad, etc. Vid några av tillfällena kommer en utbildningskostnad att tas ut och faktura skickas till föreningen (det anges alltid på kallelse när det är en avgift). Vi kommer även bedrivna en verksamhet med tillfällen som är öppna för alla som är födda 2004 (mer info kommer under februari). Det är helt frivilligt att anmäla sig till vår verksamhet.

Vi kommer att ha följande pass:

Flickor:
Lötens Sportfält, Uppsala - Lördag 2/2
14.30-15.45
15.45-17.00
Lötens Sportfält, Uppsala - Söndag 3/2
10.00-11.15
11.30-13.15

Läs mer om flickornas verksamhet!

Sista anmälningsdag är 25/1

Pojkar:
Lötens Sportfält, Uppsala - Lördag 2/2
Pass 1: 10.00-11.15
Pass 2: 11.30-13.00
Pass 3: 13.15-14.30
Midgårdsvallen, Märsta - Söndag 3/2
Pass 4: 09.00-10.15
Pass 5: 10.30-11.45

Läs mer om pojkarnas verksamhet!

Sista anmälningsdag var 25/1

Information om verksamheten uppdateras löpande.