Förändringar kring "Upplandslagen"

Upplands FF kommer att förändra verksamheten i enlighet med nya direktiv från SvFF. Det innebär att vi kommer att ta bort den verksamhet som tidigare kallades observation, observationsträningar och uttagningsträningar som skedde år 14. (I år gäller det Flickor och Pojkar födda 2004). Vi kommer att bedriva öppen tematräningsverksamhet genom "Fotbollslyftet" i åldern 12-14 år.

Spelarutbildning – en helhet!

Inledning från Fotbollsgruppen

SvFF:s arbetsgrupp för Fotbollsutveckling (Fotbollsgruppen) har försökt att identifiera och beskriva spelarutbildningen inom svensk fotboll ur ett helhetsperspektiv. För åldrarna 12 – 19 år. Fotbollsgruppen har tillsammans med representanter från SDF, EFD och SEF lyft fram förbättringsförslag för "Spelarutbildning – en helhet". Vår övergripande ambition är att fler ska få chansen till en nationellt kvalitetssäkrad spelarutbildning. Att fokusera på att fler får chansen istället för det omvända med fokus på de som väljer annat än fotboll/blir bortselekterade. Att fokusera på spelarutbildning och inte talangidentifiering. Att öppna fler dörrar och möjligheter för de ungdomar som lever för fotbollsdrömmen. Att i slutändan skapa stimulerande förutsättningar för att fler ska spela längre. Sen är det ju en verklighet att SvFFs resurser är begränsade – vilket tvingar oss till vissa urval på vägen. Men vid dessa urvalsstationer så vill Fotbollsgruppen stimulera distrikten att öppna upp för breda ingångar och alternativa möjligheter att bedriva nationellt kvalitetssäkrad spelarutbildning.
Fotbollsgruppen har kontinuerligt haft frekventa diskussioner om vad/vilka aktiviteter och när dessa ska hända i åldersspannet 15 – 17 år. Fotbollsgruppen vill också peka på att "Spelarutbildningen – en helhet" och dess aktiviteter alltid ska var öppen för förbättringsförslag. En ständig utvecklingsprocess där vi vill att så många som möjligt deltar i framtidsdiskussioner. Där finns styrkan i svensk fotboll. Fotbollsgruppens arbetssätt/arbetsmetodik har varit med fokus på involverande av många, både gällande förtroendevalda och verksamhetspersoner, som därigenom fått möjligheter att påverka innehållet. Fotbollsgruppen ser föreningsutveckling, i form av uppsökande verksamhet, som en förutsättning för en långsiktig kvalitetssäkrad spelarutbildning. Då skapas förutsättningar för fler utbildade ledare/tränare och en kraftfullare implementering av Spelarutbildningsplanen. Förbundsstyrelsen har fattat ett beslut avseende Spelarutbildningen – en helhet för de tre kommande åren 2018 – 2020. Efter det ska utvärdering visa vägen för kommande utbildningsperiod. Utvärderingen innehåller kontinuerliga uppföljningar av utbildningsmiljöer och utifrån pågående forskning.

Riktlinjer för SDF:s aktiviteter i selekterad verksamhet i förbundsmiljö:

Innan Utvecklingslägret

• Ingen selekterande verksamhet i distrikten före 1 januari det året spelaren fyller 15 år.

• 4 utbildningsträffar ska genomföras innan Utvecklingslägret för de spelare som är uttagna till Utvecklingslägret. Minst 1 av träffarna ska innehålla övernattning.

Under Utvecklingslägret

• SDF följer de innehåll som landslagsavdelningarna för pojk/flick avdelningen har arbetat fram. Innehållet utvärderas kontinuerligt tillsammans med SDF.

• Inventering av spelare till första landslagsslägret 15 år

Efter Utvecklingslägret

• Parallell verksamhet så att fler får samma möjlighet. Parallell verksamhet kan vara både, träning och matchläger.

• Numerären! Fortsätt med stort antal spelare – Öppna inbjudningar.

Upplands FF förändringar - "Spelarutbildning - en helhet"

Upplands FF kommer att förändra verksamheten i enlighet med de nya direktiven från SvFF. Det innebär att vi kommer att ta bort den verksamhet som tidigare kallades observation, observationsträningar och uttagningsträningar som skedde år 14. (I år gäller det Flickor och Pojkar födda 2004)

Först det året som ungdomarna fyller 15 kommer vi påbörja en selekterad tematräningsverksamhet med en "Fotbollsutvecklare" (tidigare benämnd DFK) som huvudansvarig för åldersgruppen i samråd med distriktets "Spelarutbildare" och föreningens tränare. Dock kommer vi minska antalet selekterade tillfällen och arbeta med fler öppna tematräningstillfällen både före och efter Utvecklingslägret där fler ungdomar och ÄVEN föreningens instruktörer får möjlighet att ta del av och verka i Upplands FF:s verksamhet. Vi kommer under 2018 påbörja den öppna verksamheten med de befintliga åldersgrupperna men eftersom en planering redan fanns för P02, P03, F02 och F03 så kanske vi inte når upp i samma nivå med öppna träningar som vi kommer göra med 04 och framåt. Vår ambition är dock att vi ska kunna erbjuda fler ungdomar även i de åldersgrupperna en öppen tematräningsverksamhet under 2018.
Vi kommer att fortsätta med "Future" på pojksidan år 15 och 16 och den verksamheten kommer som tidigare vara en selekterad verksamhet i förbundsmiljö. Nyheten där är att vi tillsatt en "Futureansvarig" som har övergripande ansvar för bägge åldersgrupperna.

SvFF kommer att genomföra aktiviteter under 2018 och framåt. Det ser lite annorlunda ut på pojk- respektive flicksidan där några tillfällen är nya och andra är sådana som skett tidigare.

SvFF aktiviteter (exkl landslagsläger)

• Utvecklingsläger - Pojkar och Flickor 15 år
• Regionala mötesplatser - Pojkar 16 år och Flickor 16-17 år (nytt 2018)
• Distriktscup - Flickor och Pojkar 16-17 år
• Matchläger - Pojkar 17 år (nytt 2018)
• Tipselitläger - Flickor 18-20 år

Bemanning Upplands FF 2018

Spelarutbildare Flickor – Lovisa Delby
Fotbollsutvecklare F02 – Anders Ferngren
Fotbollsutvecklare F03 – Jessica Öberg Tillbom
Spelarutbildare Pojkar – Stefan Nilsson
Fotbollsutvecklare P02 – Roger Bergman
Fotbollsutvecklare P03 – Henrik Alriksson
Fotbollsutvecklare Future – Oscar Norrby

Fotbollsutvecklare för F/P 04 rekryteras under slutet på 2018 och börjar sitt uppdrag januari 2019.

Ansvarig tjänsteman Upplands FF: Martin Möller
Ansvarig kommitté: Utvecklingskommittén

Tanken är att fler föreningsinstruktörer ska få vara med i och vara delaktiga på våra öppna och även selekterade tillfällen. Kontakta Martin Möller, martin@upplandsff.se för att meddela ditt intresse. Vi ser gärna att du är aktiv tränare i den åldern som verksamheten riktar sig till.