Fotbollslyftet hösten 2017

Nu är det dags för höstens omgång av Fotbollslyftet 2017. Fotbollslyftet riktar sig till spelare och tränare i barn- och ungdomslag 11-13 år i Uppland. Målet är att fler ska få insikt i mer och bredare utbildning och därmed en större chans att utvecklas efter sina förutsättningar samt att intresset ökar så att de spelar fotboll längre.

Fotbollslyftet vill ge fler chansen att i lugn och ro utvecklas till bra fotbollsspelare, oavsett vilken klubb man tillhör. UFF tror på ett kunskapslyft för spelare och tränare, där ett stort urval är nyckeln. För att få skicka spelare på fotbollslyftet, ska minst en ledare från varje förening finnas på plats på träningarna för utbildning/observation. Fotbollslyftets koncept är att vi genomför träningar på samverkansorter för respektive årskull på utsatt datum och fortbildning i spelarutbildningsplanen är i fokus. Både för deltagaren men är även för tränaren i den egna föreningen.

Läs mer om Fotbollslyftet här!