Kallelse träning F02

DFK Anders Ferngren kallar till träning den 18 april i Bälinge.
Se kallelse här!