UFF etablerar "Future Team"

SvFF har haft Future Team sedan några år tillbaka och det riktar sig mot spelare som än så länge inte har fysiska och pubertala egenskaper som sina kronologiskt jämnåriga men i övrigt besitter ett stort fotbollskunnande. I Future Team i Uppland vill vi fånga upp spelare som har mycket god spelförståelse, bra teknik och mentala kvaliteter men som ännu inte kan konkurrera fysiskt.

Det åligger inte (än så länge) distrikten att bedriva denna verksamhet men Upplands FF är ett av de distrikt som anammat detta redan 2016 och det kommer nu permanentas 2017. Företeelsen sprider sig dock snabbt och flera distrikt är i startgroparna till att dra igång liknande verksamhet.
Varför gör Upplands FF nu Futureteam till ett stående inslag i distriktslagsverksamheten även för kommande kullar?
- För oss blev det självklart. Det är en del i vårt uppdrag att ge så många som möjligt en så bra fotbollsutbildning som möjligt i vårt distrikt och Futureteam är en del i utvecklingen. Vi vill ligga i framkant och väljer därför att genomföra detta i Uppland, säger Stefan Nilsson som är Spelarutbildare för pojkar på Upplands FF.
- Vi vet ju att många mognar sent och tyvärr sorteras bort eller kanske väljer andra idrotter på grund av deras fysiska tillkortakommanden i tidig ålder, fortsätter Nilsson. En extremt viktig del är att föreningar också jobbar utifrån samma principer som future då vi vet att många slutar spela ännu tidigare än när vi kommer i kontakt med killarna i 14-årsåldern. Prioritera prestationsorienterad miljö före en resultatorienterad så skapar det bättre förutsättningar även för de som inte kommit lika långt fysiskt. Vår uppgift blir att kommunicera detta på våra samlingar till killarna men också till föräldrar och ledare.
Conny Sveijer och Martin Möller kommer vara ansvariga för "Futureteam" Pojkar 02, DFK Roger Bergman blir observatör.
- Det är viktigt att separera detta från DFK-uppdraget som i sig är krävande i tid. Det innebär dock ett tätt samarbete och att vi kommunicerar med varandra hela tiden, säger Martin Möller som även är tjänsteman på Upplands FF i spelarutbildningsfrågor. I den här åldern händer mycket fysiskt och det kan vara så att några av killarna "växer ur" Future Team redan före Utvecklingslägret (fd elitlägret) i Halmstad. Några behöver längre tid på sig och ska då från vår sida erbjudas en möjlighet till utbildning och också uppleva att de är sedda och uppmärksammade. Alla tävlar dock om en plats i Halmstad. Future Team är inget B-lag utan snarare en möjlighet att få bra utbildning och då och då få tävla mot biologiskt jämnåriga i stället för kronologiskt jämnåriga.
Vad är skillnaden? Är man futurespelare "bara" för att man är sent fysiskt utvecklad jämnfört med kronologist jämnåriga?
- Nej, det är ungefär som att påstå att man är bra bara för att man är tidig i sin fysiska utveckling. Det handlar om att ha de andra delarna på plats men att koppla bort den delen som man inte kan påverka, dvs hur långt gången man är i sin biologiska tillväxt, fortsätter Möller. Det är lätt att fastna för "Eye catchers" och så kallade "talanger" som utmärker sig genom avgörande fotbollsaktioner som är kopplat till den fysiska mognaden snarare än de andra delarna i Informationsprocessen och Fotbollsaktionen (se bild nedan).

När vi tittar på spelare i vanliga fall så utgår vi från bilden nedan för att göra en samlad bedömning. Informationsprocessen (th) blir en Fotbollsaktion (tv) där flera delar samverkar.

När vi tittar på Futurespelare så är det bilden nedan som gäller, samma Informationsprocess (th) men i Fotbollsaktionen (tv) bortser vi nästan helt från de fysiska delarna i vår bedömning:

Mer information om verksamheten kommer under våren presenteras här.

SvFF har sedan några år bedrivit denna verksamhet på pojksidan nationellt och Uppland har haft flera representanter i de sammanhangen och det har gjort oss ännu mer övertygade om att det är rätt att lägga resurser här. (Mer om SvFF:s verksamhet kan ni läsa här.)