Kallelse till Upplandsläger 1

Den 28-29 januari har flickor och pojkar födda 2002 sitt första utbildningsläger. Roger Bergman (P02) och Anders Ferngren (F02) och deras team har tagit ut sina trupper till lägret.
Se kallelse för flickor 02 här!

Se kallelse för pojkar 02 här!