Organisation

För att kunna genomföra sitt uppdrag har styrelsen tillsatt ett antal kommittéer och utskott. Upplands Fotbollförbunds organisation består numera utav fem stycken kommittéer och fyra utskott. Här nedan följer en presentation av utskottens och kommittéernas ansvarsområden.

VU har till uppgift att bereda ärenden och beslut inför styrelsen.

Ansvarar för tävlingsverksamheten

Handlägger Tävlings- och Bestraffningsärenden

LAU ansvarar för landsbygds- och anläggningsfrågor

SU behandlar föreningarnas ansökningar av utmärkelser till förtroendevalda/ledare/förening.