Årsmöte

Upplands Fotbollförbunds årsmöte är torsdagen den 3 mars 2022.

Upplands Fotbollförbunds årsmöte är torsdagen den 3 mars 2022. Motioner till Upplands Fotbollförbund årsmöte skall för att upptas till behandling, vara Upplands Fotbollförbund tillhanda senast den 1 november 2021, enligt UFF stadgar 2 Kap § 5. 

Läs mer här:Information om UFF årsmöte 2022.pdf

 

Resumé från Upplands Fotbollförbunds 104: e årsmöte

Upplands Fotbollförbund genomförde sitt 104: e årsmöte torsdagen den 4 mars 2021. För första gången genomfördes det i digital form via Easymeet, detta på grund av rådande pandemi.

Innan mötets öppnande genomfördes en parentation över UFF hedersordförande Mats Holmberg som avlidit i januari 2021. Mats var verksam i UFF styrelse mellan 1990 och 2007 varav ordförande i 10 år mellan 1998–2007.

Det var 28 föreningar, UFF:s hedersledamot, RF/SISU Uppland, förtroendevalda UFF samt och förbundets personal som närvarade.

Till mötesordförande utsågs Gustaf Lanz, Uppsala, Riksdagsledamot (S).

Till ny ordförande valdes Per Sjöberg som efterträder Linus di Zazzo som tackar för sig efter fyra år i styrelsen.

Omvald till styrelsen på två år blev Jonas Nyberg, Söderfors, Johan Richt, Uppsala och Åsa Sandgren Åkerman, Uppsala.

Magnus Eklund, Enköping valdes in på ett år som fyllnadsval efter Per Sjöberg.

Inga utmärkelser kunde delas ut på årsmötet detta år.

                                      

Upplands Fotbollförbund

Anders Winberg

Kanslichef

Protokoll 2021.pdf

 

Följande handlingar avhandlades på årsmötet.

Kallelse årsmöte 2021

Röstlängder 2021

Valberednings förslag till UFF årsmötet 2021

Verksamhetsberättelse 2020

Verksamhetsplan 2021