Upplands FF

Telefon 018-4306071
E-post kansli@upplandsff.se
Besök Björkgatan 59, Uppsala

Upplands Fotbollförbund
Box 863
751 08 Uppsala

Bankgiro: 5895-6087

Upplands FF kansli