Kallelse till Representantskapsmöte

Härmed kallas ledamöter från Upplands Fotbollförbunds medlemsföreningar till ordinarie Representantskapsmöte torsdagen den 2 december klockan 19.00 på Scandic Hotell (nord) i Uppsala.