Bengt Ragnarsson

Upplands Fotbollförbunds Hedersordförande Bengt Ragnarsson, Skokloster, har avlidit den 21 augusti 2021. Bengt var verksam i UFF:s styrelse från 1974 fram till 1997, varav ordförande i 10 år mellan 1988 och 1997. Innan Bengt utsågs till ordförande i Upplands Fotbollförbund var han ledamot i UFF:s Ungdoms- och Utbildningskommitté under ett stort antal år.

Som representant för Svealandsdistrikten invaldes Bengt Ragnarsson år 1989 som ledamot i Svenska Fotbollförbundets styrelse. Där verkade han under åren 1989 – 1998. Bland annat hade han det ärofulla uppdraget att vara överledare för herrlandslaget under det framgångsrika VM-äventyret i USA 1994.

Bengt har genom sitt kunnande och engagemang haft en stor betydelse för den uppländska ungdomsfotbollens organisation och utveckling. Han förstod tidigt betydelsen av att samordna distriktets ungdomsfotboll. Vidare insåg han också förbundets viktiga roll med att kunna erbjuda bra utbildning till tränare och ledare. I det arbetet var Bengt en starkt ledande och pådrivande person.

Bengt har varit en stor tillgång i UFF:s styrelsearbete genom att bidra med sina erfarenheter, både som spelare, tränare och ledare. Vi minns med glädje samarbetet med Bengt och med tacksamhet allt det arbete Bengt Ragnarsson nedlagt för den uppländska fotbollen.

 

Bengt Larsson                                 Anders Winberg
Hedersledamot UFF                      Kanslichef