Röst #1

Som en del utav initiativet Plus 10 000 kommer vi att lyfta fram 10 stycken kvinnor med olika roller inom fotbollen i uppland. En ny röst kommer att publiceras varje måndag och fredag under fem veckor. Först ut är röst #1 Elin Jonsson - ordförande i Åsunda IF.

Vad fick dig att tacka ja till uppdraget som ordförande i Åsunda IF?

En ideell förening bygger ju på ett engagemang från alla som vill ta del av föreningens verksamhet. Vi tar bara olika roller. Jag kände att via styrelsen kunde jag ta min del av ansvaret samtidigt som jag fick möjlighet att vara med och påverka och utveckla den föreningen som mina barn skulle utöva sitt fritidsintresse i. Eftersom jag inte hade någon erfarenhet av styrelsearbete hoppade jag på en utbildning i Offensivt styrelsearbete som RF-SISU Uppland arrangerade, efter den utbildningen blev det tydligt vilken roll jag skulle ta.

 

Vad tycker du att föreningarna bör tänka på för att lyckas rekrytera fler unga kvinnor som organisationsledare (styrelse, kommittéer, valberedning, arbetsgrupper etc.)?

Jag tycker man ska förmedla vad arbetet kan ge en som person tillbaka mer än att fokusera på en arbetsbeskrivning. Den glädje, sammanhållning och erfarenhet ett engagemang i en förening ger är ovärderligt. Jag önskar fler skulle våga satsa för det finns så mycket att vinna. Det behöver inte innebära allt för mycket tid om vi är många som hjälps åt. Jag tror att vi kvinnor som verkar i föreningar kan visa vägen för andra kvinnor och visa oss för att fler ska våga. Vi alla har olika styrkor och alla sorter behövs.

 

Vilka möjligheter och erfarenheter ger ordförandeuppdraget dig? Finns det saker du har nytta av även utanför fotbollen?

Att verka i en styrelse oavsett storlek på föreningen är som att driva ett företag. Jag har lärt mig massor om den ekonomiska biten, kommunikation, lagar och regler, leda människor, skapa saker tillsammans, arbeta mot mål mm och att se till att ha riktigt roligt på vägen. De gånger man känt att engagemanget tryter och att tiden inte räcker till är det bara att besöka en träning eller match och titta på barnen och ungdomarna för att förstå varför man gör detta.

 

I Fogis finns det 94 registrerade ordföranden i uppland, av dem är 13 kvinnor. Varför tror du att fler män än kvinnor är ordförande i fotbollsföreningar idag?

Jag tror att det dels kommer av ett gammalt synsätt och något som ”alltid varit så”. Men jag tror också att vi alla är bra på olika saker oavsett om vi är kvinna eller man. Man ska ta den rollen som man känner sig bekväm i och där man känner att man kan utvecklas. Om kvinnor generellt är bättre och tryggare i vissa roller och män i andra så ser jag inte att det måste vara en jämn fördelning i rollerna bara för att. Däremot ska alla ha samma chans och det ska inte spela någon roll huruvida man är kvinna eller man.

 

Vi avslutar med tre snabba:

Digitala eller fysiska möten? Möjligheten att välja själv

Favoritlåt just nu? Nangilima, av Smith & Thell

Om du fick en maträtt för resten av livet, vilken skulle du välja? Sushi

 

Stort tack Elin!