Intervju med Palestinska FF

Palestinska FF är en fotbollsförening i Gottsunda som genomför en hel del aktiviteter i stadsdelen. Nyligen var de med och arrangerade Fotbollsskolan - Lira Blågult! och vi ville gärna höra mer om deras verksamhet. Vi pratade därför med Rami Younes och Samer Dirawi.

Rami Younes, du är ordförande i Palestinska FF, berätta mer om din roll och om er förening. 

Jag och några vänner bestämde oss för att bilda Palestinska FF år 2015. Vi bildade klubben eftersom vi upplevde att det var alldeles för många spelare som la av med fotbollen för tidigt. Samtidigt kände vi att det fanns många som ville börja spela fotboll men aldrig riktigt fått chansen eller möjligheten, speciellt i resurssvaga områden som Gottsunda. Därför valde vi att starta klubben för att fånga upp, vägleda och motivera människor till idrott och rörelse. 

Vår värdegrund är att alla ska inkluderas oavsett tidigare erfarenhet och bakgrund. Vi lägger fokus på att ge barn och ungdomar verktyg som de kan ha med sig i livet genom att kombinera idrott med värdegrundsfrågor, samarbetsövningar och föreläsningar. 

Vi bedriver flera olika projekt där vi får möta många olika barn och ungdomar. Glädjen och kärleken är obeskrivlig och vår motivationskraft i vårt arbete. 

Samer Dirawi, du har också en stor roll i föreningen och dess arbete. Berätta mer om din roll och vad du gör. 

Jag är projektledare i föreningen. I min roll ser jag till att ansöka om bidrag för att vi ska tillgodose barnen i Gottsunda med meningsfulla aktiviteter som är gratis för alla barn. 

Stadsdelen Gottsunda är ett idrottssvagt område, där det är få som deltar i föreningsidrott. Vad kan det bero på tror ni? 

Det finns stora utmaningar i Gottsunda. Vi känner därmed att föreningar i området har ett stort ansvar att hjälpa barnen in i aktiviteter. Många familjer i området vill att sina barn ska ha meningsfulla aktiviteter men vet inte alltid vem man vänder sig till. Även bland föreningarna i området finns det utmaningar, bland annat eftersom dessa ofta inte har kapacitet att ta in fler barn vilket gör att en del barn står utan aktivitet. Sen finns det även den ekonomiska aspekten som har stor betydelse för vissa familjer.

För att öka deltagandet i föreningsidrott bland barn och ungdomar i Gottsunda är därför samtliga av våra aktiviteter lättillgängliga, genom att det bland annat inte krävs föranmälan, samt att de är kostnadsfria. 

Ni var nyligen med och arrangerade Svenska Fotbollförbundets "Fotbollsskolan - Lira Blågult! i Gottsunda, berätta mer om det. 

Fotbollsskolan, Lira Blågult som anordnades i Gottsunda var en stor succé med många deltagande barn. Det finaste som vi upplevde under fotbollsskolan var att så många barn med olika bakgrunder, ursprung och erfarenheter kunde mötas på en plats och samsas, samarbeta, skaffa vänner och spela fotboll tillsammans. Vi lämnade barnen med många roliga och fina minnen och nya vänner. Barnen ser redan fram emot nästa års fotbollskola! 

Utöver Fotbollsskolan så vet vi att ni har en hel del andra aktiviteter i Gottsunda, berätta mer om dem och varför ni tror att det är viktigt i just er stadsdel.

Vi är många i föreningen som har en stark koppling till Gottsunda. Vissa är födda och uppvuxna i området vilket gör att vi känner en enorm vilja att hjälpa till och vägleda den nya generationen. Vi försöker ständigt att finnas närvarande i Gottsunda med fotbollsaktiviteter och andra aktiviteter, eftersom vi har bildat ett starkt band till barnen och ungdomarna i området.

Vi anser att det är viktigt att finnas närvarande som ett extra stöd, speciellt under helger och lov då många barn tappar kontakt med sitt andra skyddsnät, vilket är skolan. Det är extra viktigt i dessa resurssvaga områden eftersom risken annars är större att ungdomar vistas i dåliga miljöer om inte idrott är ett alternativ. 

Vad är det bästa med Gottsunda? 

Det bästa med Gottsunda är den fina gemenskapen och kärleken som finns bland människor i området. Man känner sig välkommen och alla blir inkluderade. Alla är olika, olika är bra! 

 

Vill vi tacka Rami Younes och Samer Dirawi för pratstunden och önskar dem lycka till framöver. Fortsätt med det goda arbete ni gör i Gottsunda, otroligt inspirerande!