Hjärtsäkra er förening

Plötsligt hjärtstopp kan drabba vem som helst när som helst, tyvärr är idrotten inte förskonad. Varje år rapporteras cirka 5500 hjärtstopp utanför sjukhus i Sverige. Av de som drabbas överlever ca 600. Forskning visar att upp till 70 procent fler liv skulle kunna räddas om hjärt- och lungräddning startas direkt och en hjärtstartare används inom 3 minuter. Öka er förenings beredskap genom att kontinuerligt utbilda era ledare i hjärt- och lungräddning samt genom att hjärtsäkra er anläggning. Alla kan rädda liv! (Källa: Fakta om HLR – HjärtLung (hjart-lung.se)

Tack till @filmssk F06/07/08:

 

Se informationsbladet nedan för att läsa mer om utbildning och ta del utav vår ckecklista för att hjärtsäkra er anläggning: