Beslut barn och ungdomsfotboll Region Uppsala

Upplands FF har efter dialog med Smittskyddsenheten i Region Uppsala beslutat att inte tillåta matchspel för barn och ungdomar före den 22 maj.

Beslutet baseras på att smittläget fortfarande är bland det högsta i landet där många fortfarande insjuknar i Covid-19, vilket sätter sjukvården under hög press. Framförallt ser Smittskyddsenheten ingen minskning i åldersgruppen 10-19 år. Den samlade bedömningen är därför att det just nu inte är lämpligt att öppna upp för matchspel där man träffar människor man normalt inte möter.

Ovan beslut gäller således för föreningar/lag i Region Uppsala. För föreningar/lag i Norrtälje och Sigtuna kommuner, som tillhör Region Stockholm, gäller beslut fattade av deras Smittskyddsenhet. Där har man givit klartecken till att spela matcher.

 

Frågor om beslutet besvaras av

Johan Richt, ordförande Tävlingskommittén, 072-388 65 10

Anders Winberg, Kanslichef, 070-396 32 58

Dick Olsson, Tävlingskonsulent, 018-430 60 75

 

För ytterligare information:

Region Uppsala - regionala rekommendationer covid-19