Covid-19, senast uppdaterad 210428

Här finner du all vår information samlat om Covid-19. Coronautbrottet innebär stora påfrestningar på vårt samhälle. Svensk fotboll har ett ansvar att bidra till att konsekvenserna blir så hanterbara som möjligt och att så få som möjligt drabbas.

Upplands Fotbollförbund följer utvecklingen genom den information som vi erhåller från Svenska Fotbollförbundet och hänvisar också till Folkhälsomyndighetens information om idrotts och träningsanläggningar och riskbedömning av evenemang och sammankomster.

Upplands Fotbollförbund
Med anledning av att de Regionala allmänna råden har upphört och ersatts med nya Nationella råd fr.o.m. den 14 december 2020 så har Upplands Fotbollförbund beslutat att agera utifrån dessa beslut, anvisningar och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, Svenska Fotbollförbundet och från svenska myndigheter.

 

Läs även Upplands Fotbollförbunds beslut gällande barn och ungdomsfotboll i Region Uppsala: Upplands FF 210429 Region Uppsala.pdf

Information från Tävlingskommittén, uppdaterad 2021-04-12: Information från Tävlingskommittén, uppdaterad 2021-04-12 - Uppland (svenskfotboll.se)

 

Vid eventuella frågor kontakta:
Kanslichef Anders Winberg: 070 396 32 58 / anders@upplandsff.se