Covid-19, senast uppdaterad 210701

Här finner du all vår information samlat om Covid-19. Coronautbrottet innebär stora påfrestningar på vårt samhälle. Svensk fotboll har ett ansvar att bidra till att konsekvenserna blir så hanterbara som möjligt och att så få som möjligt drabbas.

Upplands Fotbollförbund följer utvecklingen genom den information som vi erhåller från Svenska Fotbollförbundet och hänvisar också till Folkhälsomyndighetens information om idrotts och träningsanläggningar och riskbedömning av evenemang och sammankomster.

Upplands Fotbollförbund
Med anledning av att de Regionala allmänna råden har upphört och ersatts med nya Nationella råd fr.o.m. den 14 december 2020 så har Upplands Fotbollförbund beslutat att agera utifrån dessa beslut, anvisningar och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, Svenska Fotbollförbundet och från svenska myndigheter.

 

Dokumentet är omarbetat i dess helhet och därför är de förändringar som har införts inte rödmarkerade.

Information från Tävlingskommittén: 

Information barn- och ungdomsfotboll 210513 - Uppland (svenskfotboll.se)

Information seniorfotbollen 210513 - Uppland (svenskfotboll.se)

 

Vid eventuella frågor kontakta:
Kanslichef Anders Winberg: 070 396 32 58 / anders@upplandsff.se