Tips på olika fonder

Allmänna arvsfonden -Länk

Anläggningsstöd (Upplands Idrottsförbund) - Länk

Alla är olika - olika är bra (SvFF) - Länk

Projektstöd (Upplandsbygd) större projekt - Länk

Ungdomscheck (Upplandsbygd) < 40.000kr - Länk

Uppbyggarna (Upplandsbygd) mindre projekt - Länk