Projektstöd IF

För att subventionera olika utbildningar och projekt så använder vi Projektstöd IF, det som förut kallades för Idrottslyftet. Inom projektstödet finns det två områden som en förening kan söka stöd inom, ungdomar och utbildning.

Syfte:

Att skapa förutsättningar för idrottsföreningar att utveckla sin barn- och ungdomsidrott i enlighet med Strategi 2025.

Mål:

  • att stärka idrotten i idrottssvaga områden (enbart via RF SISU)
  • att få fler ungdomar att stanna kvar i den organiserade idrotten
  • att idrottsföreningar har utbildare barn- och ungdomsledare

Upplands Fotbollförbund hanterar de flesta ansökningarna i IdrottOnline. Men om ni som förening har något projekt ni vill genomföra kan ni kontakta Fanny Lundgren, projektet kan då diskuteras utifrån de kriterier som finns och vi kan då se om ert projekt kan beviljas projektstöd.