Upplandsbygd

Projektägare: Upplands Fotbollsförbund, UFF Projekttid: 2018-11 - 2022-07 Kommuner: Uppsala, Knivsta, Sigtuna o Östhammar.

Syftet med projektet är att inspirera och mobilisera lokala fotbollsföreningar till lokalt utvecklingsarbete med fotbollen som grund med inriktning ungdom. Skapa sysselsättning i samverkan mellan olika aktörer, såsom föreningar, kommuner och företag. Bemanna och utveckla de lokala idrottsföreningarnas anläggningar. Utveckla ett redan pågående integrationsarbete samt ge de föreningar som inte hittills haft möjlighet till ett aktivt integrations- och mångfaldsarbete, insyn och kunskaper om detta.

Målet
 med projektet är genomförda informations- och inspirationsträffar med alla lokala fotbollsföreningar i de berörda kommunerna. Dokumentation från samtliga informationsmöten, sammanställning av intresserade föreningarnas idéer och eventuella verksamhetsplaner för ett fortsatt arbete.

Aktiviteterna
 i projektet är:
Anställning av projektledare som arrangerar informations- och senare planeringsträffar med lokala föreningar i de berörda kommunerna; Sammanställning av idéer och utformning av verksamhetsplaner; Genom projektledaren och SISU (idrottens studieförbund), erbjuda föreningar handledning och stöttning för lokalt utvecklingsarbete.

Upplandsbygds hemsida länk

Tips på olika fonder

Allmänna arvsfonden -Länk

Arvsfondens möjligheter

Hos Allmänna arvsfonden kan ni söka pengar för projektstöd eller lokalstöd. Ett projekt kan pågå i upp till tre år med stöd från Arvsfonden.

Projektstödet handlar om att ta fram en nyskapande eller utvecklande metod eller nya sätt att arbeta med barn och unga. Arvsfondens projektstöd kan till exempel handla om att stärka barns och ungas psykiska hälsa genom att motverka mobbning, att motverka ensamhet och isolering eller att utveckla fysiska eller digitala mötesplatser.

Lokalstöd innebär att man gör en om-, till- eller nybyggnation av lokal eller anläggning för att möjliggöra ny verksamhet för barn och unga. Arvsfondens lokalstöd kan till exempel handla om att bygga en skejtpark, padelbana eller teaterscen för att ny verksamhet för barn och unga ska kunna starta upp på orten.

Anläggningsstöd (Upplands Idrottsförbund) - Länk

Alla är olika - olika är bra (SvFF) - Länk

 

Länk till SvFF´s samlade fonder/söka medel - Länk

 

Genomförda ungdomsprojekt 2019

Films SK: Ung i Uppland - Upplandsbygd

Föreningens ungdomar sökte medel för att utveckla fotbollsskolan och föreningens barnverksamhet, samt behålla spelare så länge som möjligt. I projektet köptes det in 5 mot 5 mål samt ett 3 mot 3 nät som nu finns i föreningen. Barnen fick även planera blommor till arenan för att utveckla kunskapen om temat hållbarhet.

Hållbarhet
Films SK

Rasbo IK: Ung i Uppland - Upplandsbygd

Föreningen har fått möjlighet att byta ut möblerna i den nyrenoverade klubblokalen/kaffe så den kan nyttjas till mer som övernattningslokal för tr läger och utbildning. P03/04 planerade och sökte medel tillsammans med Pontus från Upplandsbygd. Killarna bar ut alla gamla möbler som hämtades av Stadsmissionen lastbil, sen bars det in 30 nya fällbara stolar, 7 fällbord, mikro och projektor. Monterade mörkläggande gardiner och satte upp projektorduken i taket samt byggde ihop och målade 5 st fågelholkar. - Det blev jättebra och lokalen är nu mer flexibel för användning, säger Karin ledare i föreningen.


2020

Alsike IF: Ung i Upplandsbygd - Ledarutbildning

I projektet planerar tjejerna att börja med en egen 3 mot 3 tränarutbildning utbildning för alla tjejer i laget där de får lära sig grunderna för att bli bra ledare, samt att kunna lära ut till andra.

Vid tillfälle två är tanken att få ut en utbildad spelare gärna landslagsspelare eller tränare som håller i en gemensam träning för F05 tillsammans med P05 samt några till lag i föreningen.

Projektet vill avslutas med ett "träningsläger" för de yngre spelarna i föreningen där tjejerna och får använda sina kunskaper från tidigare tränarutbildning. Projektets "läger" är tillägnat de yngre tjejlagen. Lägret avslutas med att plantera miljövänliga växtlådor som värnar både vår tillvaro vid klubbhuset samt vår planet.

Utegym - Funbo IF

Utegym i Funbo

Funbo är en mindre förening strax utanför Uppsala där föreningen har aktivitet främst inom fotboll och innebandy. För att få mer rörelse kring fotbollsplanen "Vargspåret" och för att öka engagemanget runt föreningen togs en kontakt med RF-SISU Uppland och Upplands Fotbollförbund under 2019. Vi ville veta mer om möjliga bidrag som fanns för att bygga utegym samt vilka regler man ska förhålla sig till.

Mötet gav oss många bra idéer och även en växande vilja att få till ett utegym vid vår fotbollsplan. Tanken var att kombinera det befintliga elljusspåret med ett gym och en bouleplan, allt för att stimulera rörelse och träning runt idrottsplatsen.

Även om möjligheten fanns att söka pengar för att få till gymmet bestämde föreningens styrelse att stötta projektet "Utegym" och en budget fastställdes. Tanken var att föreningen skulle stå för kostnaderna och att vi beroende på hur mycket vi mäktade med skulle söka bidrag löpande. Byggandet påbörjade under våren 2020.

Stationer och utseende googlades fram och studiebesök gjordes på ett antal utegym i kommun. Vi tog även input från olika personer från bygden för att få fram vår egna "gym design".

Så här på höstkanten är det fantastiskt att summera det vi gjort. Vi har en bra start på ett utegym där man kan utföra en mängd olika övningar och är man bara lite påhittig kan man i stort sett träna alla kroppens muskler. Självklart finns det stationer att addera men vi är SÅ nöjda med det vi idag har och vår tanke är att i samråd med användarna löpande bygga vidare på gymmet för att skapa än mer förutsättningar för bra och hälsosam träning.

Vi räknar i runda slängar med att det tagit oss mellan 100-150 timmar att få till gymmet och allt har genomförts med ideella krafter och en del sponsring av material från lokala företag. Självklart är det några som drivit projektet men till slut kan man nog ändå räkna med att vi till och från varit över 20 personer som hjälpt till mer byggandet! Inte illa!

Vi är SÅ stolta över vårt gym så kom gärna ut och träna. Eller hör av er till oss om ni blir nyfikna på att göra något liknande så kan vi bidra med erfarenhet och glada tillrop!

Blåa Funbohälsningar från Funbos styrelse genom "Gymbyggare"
Lars Johnsson

Solel 2020 - Almo BK

Almo BK har under hösten installerat solceller samt bytt ut all beslysning till LED-belysning på sin idrottsplats med hjälp av ekonomiska medel från energiiniativet Relex som Svenska fotbollförbundet delar ut.

Föreningen förväntar sig en årsproduktion cirka 18 000 kWh vilket motsvarar omkring 75 % av deras totala elförbrukning.

För er som vill veta mer om Energiiniativet klicka här!

Tillsammans med Rexel Sverige AB, officiell energipartner till svensk fotboll, har SvFF initierat Energiinitiativet. Målsättningen är att reducera energiförbrukning och kostnader för fotbollens föreningsägda anläggningar och därmed frigöra mer resurser för barn- och ungdomsverksamheten.

Syfte
SvFF:s energi- och miljöpolicy slår fast att svensk fotboll ska vara med och bidra till ett
hållbart samhälle. Det gäller därför att ta ett ökat ansvar för energianvändningen på våra fotbollsanläggningar. Detta kan ske genom att äldre anläggningar energieffektiviseras och nya anläggningar byggs så energieffektivt som möjligt.

Rexel Sverige AB är Officiell Energipartner till svensk fotboll. Tillsammans med dem har vi skapat ett "Energi-initiativ" med målsättning att reducera elförbrukningen vid föreningarnas anläggningar. Samarbetet med Rexel innebär i korthet att de går in och inventerar samt projekterar fotbollsanläggningar med innovativa och energisnåla lösningar. Initiativet bidrar i sin tur till att föreningarna kan lägga mer tid och resurser på att utbilda barn och ungdomar.

Tips från Jumkils IF

För vilka:
Alla oavsett åldrar.

Föreningen har en viktig roll att nå ut till alla som nu suttit inne och isolerade sig det senaste året för att komma ut igen och röra på sig och träffa andra.

(Om barn o ungdomar finns med kan det finnas stödpengar att söka hos RF-SISU Uppland)

När:
1 kväll/dag i veckan 1 timme med en ansvarig på plats. Valfri starttid mellan vald tid, men det är viktigt att sprida ut alla så inte alla startar samtidigt. (Kan även göras digitalt under pandemin)

Plats:
Finns elljusspår är det en bra plats att vara på. Annars hitta en säker slinga att gå, gärna olika långa så deltagare kan välja.

Tillvägagångssätt:

Vid varje tillfälle lämnar/skickar in deltagarna en lapp med sitt namn till ansvarig person på plats med antal steg o km man gått under den senaste veckan. 3-4 priser kan lottas ut en gång i månaden, så ju fler gånger man rapporterar in sina steg ökar chansen att vinna.
Kan även anmäla lag om 3-4 st som tävlar tillsammans för att peppa varandra för att nå målet.

(Under pandemin kan det vara var bra att skicka in steg o km till ansvarig ledare som sammanställer på t.ex onsdagar så startar man om torsdagar. Deltagare kan starta när man vill under dagen/kvällen)

Viktigt att alla sätter upp sina egna mål på antal steg man vill uppnå innan man startar, lättare att följa upp resultat då. Totala stegen och km sammanställs i ett gemensamt excel dokument och kan redovisas vid terminens slut om man vill. (finns en mall att få skickad)

Hitta gärna priser att lotta ut hos den lokala handlare/sponsorer.

Alla deltagare väljer själva om dom vill springa, jogga eller gå.

Tips:
Skapa en sms grupp där ansvarig kan peppa deltagarna och stämma av hur det går.

Viktigt är att alla känner att dom kan lyckas och uppnå sina mål som gör att viljan att fortsätta och ev höja sina steg målen ökar.

Kul att sätta upp ett eller fler gemensamma steg mål i gruppen, t.ex gå till Haparanda eller jorden runt. Kan redovisas på hemsidan varje vecka via en karta eller stapel.

I flera år har vi haft stöd till anläggningar via Anläggningsfond, Energiinitiativet och Hat Trick programmen. Nu inför vi en fond som heter Investeringsfond Anläggning. Fonden startar med sin första utdelning 2022, med viss reservation för hur pandemin fortlöper och dess påverkan på Förbundets ekonomi. Möjligheten att ansöka finns f r o m 1 mars 2021.

Stöd kan sökas av föreningar, föreningsägda bolag och kommuner för följande anläggningsområden:

 • Ny och/eller ombyggnad av arena eller idrottsplats för fotboll.
 • Futsalhallar
 • Fotbollshallar
 • Nybyggnation av beachsoccerplaner

Projekten ska inte ha påbörjats innan ansökan har skickats in.

Med ansökan ska biläggas:

 • Presentation av projektet
 • Ritningar
 • Förfrågningsunderlag
 • Kostnadsberäkning
 • Finansieringsplan
 • Driftkalkyl
 • samt om arenan/hallen kommer att nyttjas för både dam/flick samt herr/pojklag.

Ansökan kan mejlas till pierre.blomqvist@svenskfotboll.se

Sista dag för ansökan till fonden är 15 december 2021, beslut om bidrag kommer att kunna ges under våren 2022.

Med vänlig hälsning
SVENSKA FOTBOLLFÖRBUNDET

Ronni Lundqvist