Nedre Dalälven

Framtidens fotbollsförening som landsbygdsutvecklare. Avslutad! Projektägare: Upplands Fotbollsförbund, UFF Projekttid: 2017-09-01 - 2019-06-30 Kommuner: Heby, Tierp och Älvkarleby

Syftet med projektet är att inspirera och mobilisera lokala fotbollsföreningar till lokalt utvecklingsarbete med fotbollen som grund. Skapa samarbeten mellan olika aktörer, såsom föreningar, kommuner och företag. Förstärka och utveckla de lokala idrottsföreningarnas anläggningar. Utveckla ett redan pågående integrationsarbete samt ge de föreningar som inte hittills haft möjlighet till ett aktivt integrations- och mångfaldsarbete, insyn och kunskaper om detta.

Målet
 med projektet är genomförda informations- och inspirationsmöten med alla lokala fotbollsföreningar i de berörda kommunerna. Dokumentation från samtliga informationsmöten, sammanställning av intresserade föreningarnas idéer och eventuella verksamhetsplaner för ett fortsatt arbete.

Aktiviteterna
 i projektet är: Anställning av projektledare som arrangerar informations- och senare planeringsträffar med lokala föreningar i de berörda kommunerna; Sammanställning av idéer och utformning av verksamhetsplaner; Genom projektledaren och SISU (idrottens studieförbund), erbjuda föreningar handledning och stöttning för lokalt utvecklingsarbete.

Vi syns på en plan nära dig!

Pär Jansson, projektledare
018 – 430 60 77
ekonomi@upplandsff.se