Frågor och svar

Starta en förening

Bilda en idrottsförening och ansök om organisationsnummer

En idrottsförening bildas genom att medlemmarna samlas och håller ett så kallat bildandemöte. Där beslutar ni bland annat om namnet på er förening, vilka som ska ingå i styrelsen samt stadgarna för föreningen. Följ stegen nedan för att bilda föreningen och för att kunna bli medlemmar i SvFF:

 1. Först och främst, läs igenom SvFF:s regler för namn på föreningar. Om ni bestämmer er för ett namn som inte godkänns av SvFF så kommer ni att behöva byta namn.
 2. Håll ett bildandemöte och ta fram ett bildandeprotokoll enligt följande instruktioner. Protokollet kan ni skriva enligt denna mall.
 3. Använd följande mall från Riksidrottsförbundet för framtagande av era stadgar. Gå igenom stadgarna noggrannt och se till att ni fyllt i alla uppgifter som behövs.
 4. Ansök om organisationsnummer hos Skatteverket.

När ni fått organisationsnummer kan ni gå vidare till nästa steg!

 1. Betala in inträdesavgiften om 500 kr till plusgiro 4633-4 eller bankgiro 620-7799. Skriv ert föreningsnamn och inträde som meddelande, t.ex. "Vansbro GoIF Inträde".
 2. Fyll i den digitala inträdesansökan och ladda upp en kopia av ert bildandeprotokoll och era stadgar.
  - OBS! Ansökningar som inkommer i pappersformat behandlas ej.
  Ansökan måste innehålla kontaktuppgifter till minst två behöriga personer i föreningen.

Värdegrund och policy

 1. Ja, medlemskapet hos RF och SvFF kräver att föreningen har en värdegrund som bygger på idrottens gemensamma värdegrund.
 2. En välarbetad värdegrund och policy är en hjälp för föreningen när olika beslut ska tas samt reglerar hur medlemmarna ska vara mot varandra.
 3. I olika policys regleras hur föreningen hantera kriser m.m..

Föreningsrätt

Ja, alla idrottsföreningar som är medlemmar i RF och SvFF måste vara öppna föreningar vilket innebär att alla som vill ha rätt att bli medlem. Endast om det finns mycket starka skäl att misstänka att den sökande kommer att motarbeta föreningen kan en medlemsansökan nekas.

 1. Den som är medlem i föreningen har rätt att deltaga i föreningens verksamhet och sammankomster, dock kan ingen kräva att exempelvis få spela i representationslaget.
 2. Medlemmar har rätt att delta på årsmöten och rösta på dessa.
 3. Medlemmar har skyldighet att följa föreningen riktlinjer och policys samt betala avgifter.

Ja, ledaruppdraget är ett förtroendeuppdrag och om inte föreningen har förtroende för ledare upphör uppdraget. Är ledaren medlem kan ledaren fortsätta att vara medlem även om ledaruppdraget inte är kvar

Stadgar

Kort sagt är stadgarna föreningens lagar där olika paragrafer reglerar hur man hanterar olika situationer som ex medlemskap, styrelse m.m. samt anger föreningens ändamål (varför föreningen finns) och vem som får rösta på årsmöten.

För att erhålla medlemskap i Svenska Fotbollförbundet och Upplands Fotbollförbund måste föreningen ha stadgar som baseras på Riksidrottsförbundets normalstadgar för en idrottsförening.

Om föreningen vill ändra eller bredda sin inriktning ska stadgarna ändras. Detta gäller även de eventuella ändringar som Riksidrottsförbundet gör av normalstadgarna. Dessa ändringar ska beslutas av medlemmarna på ett årsmöte eller ett extra årsmöte.