Fotbollens spela, lek och lär

Fotbollens spela, lek och lär (FSLL) beskriver inriktningen för svensk barn- och ungdomsfotboll och de värderingar som all fotboll ska stå för. Syftet med FSLL är att alla fotbollsföreningar ska ha en gemensam tanke med sin verksamhet – en tanke som utgår från fem riktlinjer, vilka förmedlas i materialet.

För att riktlinjerna ska genomsyra all barn- och ungdomsfotboll behöver ledare, föräldrar och andra som är involverad i verksamheten, ha god kännedom om FSLL. Det är viktigt att alla är medvetna om att de har stor påverkan på spelarna och att deras roll har betydelse i arbetet med att skapa en god fotbollsmiljö.

Riktlinjerna i korthet:

  • Fotboll för alla 
  • På barns och ungdomars villkor
  • Fokus på glädje, ansträngning och lärande 
  • Hållbart idrottande 
  • Fair play 

Utbildning i FSLL:

Varje förening behöver ha en policy som bygger på FSLL men där man har tagit hänsyn till föreningens unika förutsättningar och vilka utmaningar som finns i den aktuella föreningen.

Att utbilda er styrelse och kommittéer i FSLL ger föreningen en bra grund att stå på där man efter genomförd utbildning kan bygga på med ett strategiarbete.

Utbildningen är kostnadsfri och tar mellan 2-3 h.

 

Vid intresse eller frågor kontakta Johanna Larsson.

Som tränare är du en viktig förebild för många och har därför en viktig roll i att förmedla goda värderingar. 

FSLL beskriver inriktningen för svensk barn- och ungdomsfotboll och de värderingar som all fotboll ska stå för. Riktlinjerna i FSLL baseras bland annat på barnkonventionen och är centrala för samtliga tränar- och spelarutbildningar. 

Utbildningen är kostnadsfri och tar mellan 2-3 h. 

 

Vid intresse eller frågor kontakta Johanna Larsson.

Vi alla i fotbollsfamiljen har ett viktigt ansvar för att skapa ett trevligt och bra klimat kring fotbollen för att få så många som möjligt att vilja spela så länge som möjligt.

Tillsammans ska vi arbeta för att skapa ett bättre arbetsklimat för våra spelare, ledare och domare så att fler ska tycka att det är roligt att spela, leda, döma och titta.

FSLL för föräldrar innefattar matchvärdens roll och hur man som förälder kan bidra till en bra miljö för både domare och spelare. Utöver detta delar vi erfarenheter och praktiska tips och ni som förening får hjälp med inbjudan.

Utbildningen är kostnadsfri och tar ca 1.5 h. 

 

Vid intresse eller frågor kontakta Fanny Lundgren.