Fotboll Fitness gåfotboll

En träningsform speciellt anpassad för de som vill gå och spela fotboll.

Gåfotbollen har växt fram som en variant av Fotboll Fitness. Det är precis vad det heter, fotboll där utövarna går istället för att springa. 

Det sociala är minst lika viktigt som hälsovinsterna!
Enskede IK

Det finns många anledningar till varför en förening väljer att starta upp gåfotboll som en del av verksamheten. 

  • Bredda verksamheten för att det ska finnas möjlighet för alla att spela
  • Fler medlemmar till föreningen 
  • Bättre gemenskap när fler känner sig välkomna 
  • Bidrar till folkhälsa i samhället
  • Större engagemang och fler som vill hjälpa till 
  • Erbjuda verksamhet över generationsgränser
  • Rekrytering av ideella krafter som funktionärer till matcher, cuper, kiosk mm

Vi kan komma ut till er förening och hålla i de första 1-3 passen helt kostnadsfritt! 

Föreningar som bedriver Fotboll Fitness-verksamhet kan genom Folksam teckna en försäkring för de aktiva. Den är speciellt framtagen för att bland annat försäkra fotbollsspelare som inte är registrerade enligt Svenska Fotbollförbundets tävlingslicens (Fogis).

Teckna försäkring

För att teckna denna försäkring – ta kontakt med Folksam Idrott så sänder de material till dig.

Vid skada eller frågor om försäkringen ring 0771-950 950
e-post: folksam.sport@folksam.se

Det finns från Svenska Fotbollförbundets sida inget krav om att föreningen ska teckna en tilläggsförsäkring för Fotboll Fitness. 

Svenska Fotbollförbundet har tillsammans med utvalda distrikt och föreningar tagit fram ett dokument med rekommendationer för matchspel gåfotboll.

Rekommendationerna är framtagna då föreningar som har startat upp gåfotboll har haft ett önskemål om att kunna möta närliggande föreningar och spela match. Förhoppningen är att rekommendationerna ska underlätta för distrikt och föreningar som vill arrangera matcher i gåfotboll. 

Här hittar du rekommendationerna för matchspel gåfotboll!

Observera att detta enbart är rekommendationer och inga fastställda regler. Vi är medvetna om att det förekommer andra regeltolkningar både nationellt och internationellt.