Link

Digitala utbildning

DK beslutade inför 2021 att genomföra stora delar av alla domarkurser digitalt. 

För detta ändamål har vio använt sig ev en digital plattform där deltagarna kan köra utbildningen i sin egen takt.

Tanken är att detta kommer bli en fast del av utbildningarna även i framtiden.

Du kan läsa mer om domarutbildning nedan