Domararvoden 2021

Domararvode fotboll  och futsal 2021  

Följande arvoden är beslutade och gäller under 2021.
För matcher där UFF tillsätter domare så finns korrekta arvoden inlagda i arvodesklienten i fogis.

Domararvoden 2021.pdf

Domararvoden Futsal 2021/22