Vädjan till ledare, anhöriga och föreningar

Fotboll, och distriktslagen i det här fallet, berör och det är viktigt för oss som arbetar i organisationen eller i den operativa verksamheten inom Upplands FF att det gör det. Dock är den inte livsviktigt, varken för livet eller fotbollskarriären. Spelare som Johan Mjällby, Henrik Larsson m. fl. har tex inte varit på elitläger/utvecklingsläger men de nådde ganska långt trots/tack vare? det… I den frågan finns det många uppfattningar och det vi vet är att det inte finns någon exakt mall på hur en spelares väg till eliten ser ut eller hur den perfekta spelarutbildningen över tid ser ut för den enskilda individen.

Läs vidare här!

Precis som i livet påverkas framtiden inom fotbollen av aktiva val man gör men även av yttre omständigheter som man inte kan påverka. Man får inte glömma att det är människor vi har med att göra och att det händer saker i livet som påverkar oss på olika sätt och i olika riktningar. Passionen för idrotten fotboll visar sig på olika sätt och den är drivkraften till att lägga tid och kraft oavsett om man är spelare, ledare eller stöttande förälder, på denna fantastiska idrott.
Under de senaste åren har trycket ökat på våra Distriktsförbundskaptener (DFK) och andra personer som arbetar kring vår utbildningsverksamhet i Uppland. Det har varit i form av ihärdiga påringningar, sms, mejl, i sociala medier och uppvaktande som gått långt utanför gränserna till vad som är okej för ett näst intill ideellt uppdrag. Det har också, på olika sätt, riktats kritik mot enskilda spelare och ledare som har tagit illa vid sig och lämnat verksamheten på grund av detta. Det är tyvärr (fortfarande ett fåtal men en ökande skara) föräldrar, ledare och syskon som har fått en skev bild av hur de ska agera för att vara goda förebilder för sina ungdomar. Ungdomarna själva i Upplands FF:s verksamhet får alltid goda vitsord internt och externt. Dock har vi fått signaler om att ungdomar i vår verksamhet har, i svallvågorna efter det som skrivits av vuxna på bland annat sociala medier, fått utstå olika former av kränkningar och mobbing. Vi har noga övervägt möjligheten att ställa in våra utbildningsaktiviteter på obestämd framtid med hänsyn till arbetsmiljön för våra DFK och andra i verksamheten. I dagsläget har vi, i samråd med administrativt och operativt ansvariga, tagit beslutet att arbeta vidare med den verksamhet som är planerad. Detta gör vi för ungdomarnas skull!

Vi vill därför på förekommen anledning passa på att be föreningsrepresentanter, ledare, syskon och föräldrar som har frågor och/eller synpunkter kring spelarutbildningsverksamheten att vända sig direkt till oss i Utvecklingskommittén eller ansvarig tjänsteman i de frågorna. Då kan vi svara eller kanalisera frågan rätt och återkomma med svar så snart vi kan. I dagens mediaflöde kan vi inte, ska vi inte och vill vi inte kontrollera när det skrivs i, olika sociala medier om vår utbildningsverksamhet. Att vi har olika åsikter och synpunkter driver utvecklingen framåt. Men när det påverkar enskilda individer som är ledare eller spelare i vår verksamhet så måste vi på detta sätt vara preventiva för att styra frågor och synpunkter till rätt ställe så att de individerna som är mest värdefulla för vår verksamhet inte drabbas av något de inte kan kontrollera själva.
Slutligen så är spelarutbildningsverksamheten i Sverige, och givetvis då också i Uppland, under översyn och det förväntas tas beslut före årsskiftet hos SvFF kring hur verksamheten ska se ut i framtiden. Vi återkommer med mer information när vi i distriktsförbunden har mer kunskap om vilka förändringar ska göras.

Med vänliga fotbollshälsningar

Håkan Sandberg
Utvecklingskommittén
hakan.sandberg@enkoping.se
070-162 51 78

Martin Möller
Tjänsteman Spelarutbildning/Skola
martin@upplandsff.se
072-225 70 54