Förbered er för att söka om kompensationsstöd från RF

Regeringen har beslutat om ett stödpaket på 1 miljard kronor för att kompensera idrottsrörelsen till följd av coronapandemin. Riksidrottsförbundet ansvarar för fördelningen av pengarna och kommer att ha två ansökningsperioder för föreningar för Q3 respektive Q4. Läs mer här!

Nominerad till bästa film

År 2019 infördes, som ett steg i den nya nationella spelarutbildningen, nya spelformer för barn och ungdomar (6–18 år). Förändringarnas övergripande mål är att främja ett långsiktigt idrottande. Fotboll som spelas av barn måste vara anpassad för barn. Något som för många låter självklart men så har det inte alltid sett ut runt om i fotbollssverige. De generellt mindre planytorna ska öka antalet bollkontakter och fotbollsaktioner vilket är till fördel för spelarens utveckling. Likaså de anpassningar av spelreglerna som gjorts i de olika spelformerna. Spelformerna är framtagna genom forskning och av experter för att främja barn och ungdomars lärande, sett ur deras egna perspektiv och på deras villkor. - för barnens bästa helt enkelt.

I och med satsningen genomfördes kommunikativa insatser för att sprida det nya materialet och synsättet. Ett av dessa är Svensk Fotbolls nominerade film "Fotboll på barns villkor".

Läs mer och se filmen här!

Gör din klubb något extra för allas rätt att spela fotboll?

Alla som vill ska ha chans att vara en del av svensk fotboll. Och vi måste jobba tillsammans för att göra det möjligt.

Årets utdelning gäller endast föreningar som skapar möjlighet för barn och ungdomar oberoende socioekonomisk bakgrund, kön, etnicitet och funktionsvariationer att börja röra på sig och bli aktiv i ett fotbollslag.

Välkomna att söka medel via Alla är olika – olika är bra.

Ansökningsperioden sträcker sig till november.

Intresseanmälan P19 och F19

Intresseanmälan seriespel i Fotboll 2021 Nafu serier pojkar och flickor 19 år.
Ett samarbete mellan Hälsingland, Dalarna, Gestrikland & Uppland.

Visa fler nyheter
Visa alla nyheter