Utbildningsinformation

Fortbildning och Utbildning för barnledare:

Svenska Fotbollförbundets spelarutbildningsplan - Synsättet som genomsyrar spelarutbildningsplanen är detsamma som i Fotbollens spela, lek och lär och bygger på ett barnrättsperspektiv. Barnets bästa sätts alltid i första rummet och utgångspunkterna är barns rättigheter och lika värde. I planen tas också hänsyn till barns mognadsnivå för att träning och match ska anpassas till deras fysiologiska, psykologiska och sociala förutsättningar.http://fogis.se/spelarutbildning/

Fotbollens Spela lek och lär – Svenska Fotbollförbundets riktlinjer och ledstjärnor för den svenska barn- och ungdomsfotbolls inriktning. http://fogis.se/barn-ungdom/spela-lek-och-lar/

Idrotten vill (Riksidrottsförbundets idéprogram) understryker – att idrott för barn ska vara lekfull, allsidig och bygga på barnens egna behov och förutsättningar och att hänsyn till variationer i utvecklingstakt ska tas. Alltför att ge bästa förutsättningar till långsiktig prestationsutveckling.

En satsning på barnfotbollen – Upplands Fotbollförbunds utbildningsmaterial för 5 manna utomhus.

Fotbollstränarutbildning, För information eller om du har frågor angående Fotbollstränarutbildningen kontakta Lotta Törnqvist lotta@upplandsff.se

Bra litteratur för Barnledare;

Axel och Elin spelar fotboll- Gerhard Sager

Bollek –Bollteknik – Bollspel- Thomas Westerberg och Ari Heikki

Lekar och stafetter för uppvärmning och nedvarvning.

Leken inom idrotten

Se på spelet- Andreas Alm och Johan Fallby

Se och möt varje barn

Kontakta gärna en konsulent på SISU Idrottsutbildarna www.sisuidrottsutbildarna.se/uppland för hjälp med att få tag på böckerna, annat material eller om du har frågor om utbildning.