Nivåanpassning och toppning

Nivåanpassning används för att barnens olika utvecklingsnivåer ska kunna tillgodoses.

En del barn behärskar den egna kroppen och bollen, medan andra inte har kommit lika långt i sin utveckling.

Målet är att få alla att lyckas och känna bekräftelse.

Alla måste få en utmaning utifrån sina förutsättningar. Det skapar spänning och glädje!

Upplands Fotbollförbunds definition av toppning och nivåanpassning (PDF-dokument, 27 kB)