Nivåanpassning och toppning

Nivåanpassning används för att barnens olika utvecklingsnivåer ska kunna tillgodoses.

En del barn behärskar den egna kroppen och bollen, medan andra inte har kommit lika långt i sin utveckling.

Målet är att få alla att lyckas och känna bekräftelse.

Alla måste få en utmaning utifrån sina förutsättningar. Det skapar spänning och glädje!


Upplands Fotbollsförbunds definition av toppning och nivåanpassning

Toppning;
Att på någon/några andras bekostnad skapa en tillfällig och kortsiktig framgång.

Nivå anpassning;
Att utifrån grupp/individ anpassa verksamheten så att utvecklingen för varje individ blir optimal.