Miniligan

- Miniligan är 3 mot 3 fotboll för de yngsta barnen.

För kännedom: Riktlinjerna för Miniligan är under översyn inför 2019.