Spel för 8 åringar

NYHETER för Knatteligans 8 årslag

Uppdaterad 19-03-27

Här nedan presenteras den fastställda spelindelning

Spelindelning presenteras i olika färger.

Nuär datum för alla träffar klara och kalleser har skickats ut. Men dokumentet har inte uppdateras med dessa utan tillsvidare får ni titta på kallelserna som ligger under Spelformsutbildning och planeringsträff, se rullisten till vänster.

På flicksidan är allt klart och det är inga förändringar i själva spelindelningen.

På pojksidan är det främst förändringar i de lila/rosa grupperna där jag fick göra en helt ny indelning och de har blivit 3 spelgrupper istället för 2.

Om dessa spelgrupper har synpunkter på den nya indelningen så kontakta mig snarast via e-post, chasmine@upplandsff.se

Mix

Flickor 8 år

Pojkar 8 år

Här presenteras anmälda lag! 190308

Mix (alla anmälda lag)

Flickor 8 år födda 2011

Pojkar 8 år födda 2011

Så snart spelindelningen är färdig kommer ni att få separat e-post och mer information om vilket datum ni kommer att kallas till träff!

Kontaktuppgifterna till spelgruppen kommer ni (så snart tävlingen är lottad i Fogis) att hitta under resultat och tabeller där ni väljer tävling Knatteligan och spelgrupp http://uppland.svenskfotboll.se/resultat-tabeller/

Uppgifterna som visas där är de som finns i FOGIS. Saknas laget eller kontaktuppgifter samt om ni vill uppdatera/ändra uppgifterna kontakta ert föreningskansli så hjälper dem er med det.