Knatteligan 8- och 9 åringar

NYHETER Uppdaterad 17-03-27

Här nedan presenteras all ny information om Knatteligan.

Gemensam kallelse med lista på lagindelning Flickor och pojkar 8 år! OBS listan över vilka lag som kallas till de olika tillfällerna ligger efter kallelsen!

Separata kallelser kommer att läggas upp under fliken Utbildnings- och planeringsträff för 8 åringar.

Anmälan till träffen görs via länk i kallelsen eller via den här länken http://uppland.svenskfotboll.se/spelarutbildning/kurser/?scr=course&fktype=1&fiid=365&fkkid=6&ffid=18&sorting=1

Angående serieindelning av anmälda lag till flickor och pojkar 9 år så kommer dessa att meddelas via e-post, till registrerad kontaktperson i Fogis (om e-post finns) och till förening.

Var uppmärksam på att barn födda 2009 ska anmälas till F/P/Mix 8 och barn födda 2008 ska anmälas till F/P/Mix 9!

Om ni anmält ert lag till fel kategori/ålder meddela Chasmine Wahlberg via e-post.

Manual för Knatteligan Upplands Fotbollförbund vill här informera om hanteringen och rutiner angående föreningar som anmäler lag till Knatteligan i åldersgrupperna 8 och 9 år. Se även informationsmaterialet om Knatteligan som finns att hämta i rullisten till vänster.

Vad är Knatteligan? (PDF-dokument, 95 kB)

För att ladda hem separata kallelser till Knatteligans träffar se under fliken Knatteligan utbildning och upptaktsträff.