Barnfotboll

Verksamheten ska bygga på Fotbollens spela lek och lärs (FSLL) fem riktlinjer

De fem riktlinjerna är:

Hållbart idrottande

Fotboll för alla

Barns och ungdomars villkor

Fair Play

Fokus på glädje, ansträngning och lärande

Målsättningen med FSLL! Den ska prägla all fotbollsverksamhet så att alla barn och ungdomar får växa upp och utvecklas i sunda miljöer.

Målsättningen med verksamheten! Vårt mål är att utveckla våra barn till bra människor och fotbollsspelare!

Mer information angående nya spelformerna finns på https://www.svenskfotboll.se/svff/nya-nationella-spelformer/

Övrig information från Upplands Fotbollförbund

Föreningar med flera lag i samma årskull rekomenderas att spela med balanserade lag vilket innebär att man har en gruppsammansättning där spelare med varierande fotbollsmässig utveckling blandas.

Kommunikation och information

Upplands Fotbollförbund uppmuntrar till kommunikation och rekommenderar att ledare alltid stämmer av med varandra före match och lyfter eventuella frågetecken och tidigare problem med varandra.

Om oenighet eller problem uppstår ska alla samtal och diskussioner föras med utgångspunkten och målet att på bästa sätt få till en bra och trygg miljö för spelarna att utvecklas i.

FOGIS- fotbollens gemensamma informationssystem

FOGIS är en administrativ databas innehållande uppgifter om verksamheten inom den svenska fotbollsrörelsen.

Föreningarna ansvarar för att lägga in sina uppgifter kring förening, ledare och lag i FOGIS. Det är viktigt att förening och ledare håller dessa uppdaterade då det är härifrån andra föreningar, ledare, och fotbollförbund hämtar sina uppgifter. Kontakta er föreningsstyrelse/kansli för mer info.