Barn & Ungdomsfotboll

Fotbollens spela, lek och lär (FSLL) beskriver svensk fotbolls mål och riktlinjer för barn- och ungdomsverksamheten. FSLL är ett material som är utvecklat i syfte att vara ett stöd för föreningarna i utformningen av barn- och ungdomsverksamheten. FSLL är baserat på svensk fotbolls mål och visioner, beprövad erfarenhet och idrottsforskning. Ambitionen är att materialet ska säkerhetsställa att svensk fotboll har en gemensam plattform när föreningarna formar sin verksamhet. Se mer under Fotbollens spela, lek och lär.

Svenska Fotboll Förbundets spelarutbildningsplan "Budskapet i spelarutbildningsplanen är att barns rörelseglädje och utveckling av de fysiska grundförutsättningarna bäst påverkar den långsiktiga fotbollsutvecklingen. Lek och fysisk aktivitet är grunden för barnets totala utveckling. Det innebär att planen förordar allsidighet och variation, vilket innebär att det i unga år är fördelaktigt att hålla på med olika idrotter och aktiviteter". Källa; Svenska Fotboll Förbundets spelarutbildningsplan sammanfattning 2.1 sid 8. Se mer under Spelarutbildning och Sv FF Spelarutbildningsplanen.