Representationsrätt

Här finns respresentationsrätt kring Upplandslagen. Beslutet togs 2014.

"Spelare som tillhör Upplands FF:s föreningar är uttagningsbara till distriktslagen! Spelare som lämnar en uppländsk förening före den 31:e juli det året de fyller 16 år får inte delta i distriktslagen verksamhet något mer.
OBS! Om du som spelare ska kunna delta i Cup Byggnads (numera Post Nord) och Cup Kommunal måste du tillhöra en uppländsk förening den 31:a juli det året du fyller 16 år."

Motivet till beslutet grundar sig på att UFF ska utgå från att det ska främja de uppländska klubbarnas intressen. I denna fråga har även den enskilda individens bästa vägts in, därav det framflyttade datumet angående tillhörighet till uppländsk förening (tidigare gällde elitlägren som gräns). Den spelarutbildning som idag bedrivs genom Upplands FF ska erbjudas till spelare som tillhör uppländska föreningarna.

Beslutet som styrelsen tagit möjliggör för spelare att få delta i verksamheten så länge de tillhör uppländsk förening, ända fram till 31:a juli det år de fyller 16 år.

Frågor kring beslutet svaras på av: Håkan Sandberg, styrelsen och ordförande i Förenings och Utvecklingskommittén (FUK), hakan.sandberg@enkoping.se