Under 2018 har distriktslagsverksamheten omarbetats efter direktiv från SvFF. Direktiven är tydliga och i grunden handlar det om att fler ska före och efter utevcklingslägret få möjlighet att ta del av vår verksamhet. Varje distrikt har utifrån sina förutsättningar fått utarbeta ett sätt att uppfylla de kraven. Här är utdrag från direktiven:

Riktlinjer för SDF:s aktiviteter i selekterad verksamhet i förbundsmiljö:

Innan Utvecklingslägret:
• Ingen selekterande verksamhet i distrikten före 1 januari det året spelaren fyller 15 år.
• 4 utbildningsträffar ska genomföras innan Utvecklingslägret för de spelare som är uttagna till Utvecklingslägret. Minst 1 av träffarna ska innehålla övernattning.
Under Utvecklingslägret:
• SDF följer de innehåll som landslagsavdelningarna för pojk/flick avdelningen har arbetat fram. Innehållet utvärderas kontinuerligt tillsammans med SDF.
• Inventering av spelare till första landslagsslägret 15 år
Efter Utvecklingslägret:
• Parallell verksamhet så att fler får samma möjlighet. Parallell verksamhet kan vara både, träning och matchläger.
• Numerären! Fortsätt med stort antal spelare – Öppna inbjudningar.

Se en längre text och bakgrund här!

Dags att söka NIU Fotboll!

I år är informationen om NIU Fotboll (Elitidrottsgymnasium) svårarare för elever i årskurs 9 att få ta del av.
Det är inte samma mängd öppet hus och inte heller några gymnasiemässor på grund av rådande pandemi. Är du intresserad av att söka eller känner du som lärare, tränare, vårdnadshavare, kompis någon som bör söka finns här information om hur det går till och vem man ska kontakta. Klicka på rubriken för mer info!

Kallelse för P05

Efter beslut om att vi i begränsad utsträckning kan genomföra samlingar för våra distriktslag kommer här första kallelsen på ett tag för spelare. Det är P05 som kommer ha samling den 28 juni i Enköping. Se kallelse här!

OBS! Ingen publik är tillåten på träningen. Endast personal från Upplands FF och spelare får vara närvarande. Se kallelse för mer info!

Samlingar för F05 och P05 - Inställt!

Den 21 mars (flickor) och 22 mars (pojkar) kommer vi att åka till Hälsingland (Edsbyn) för heldagsaktivitet. Det blir kortare teoripass och sen två matcher i tät följd mor Hälsingland och Gestrikland. Se kallelse på respektive sida:

Flickor 2005

Pojkar 2005

Kallelse internmatcher P05

Nu är kallelsen till internmatcherna för P05 den 6 mars på Fanna IP klara. Det är 66 spelare som får chansen den här gången. Vi vill också vara tydliga med att det kommer öppna tillfällen och det kommer att ske matchobservationer under våren som gör att det finns möjlighet för spelare som nu inte är med att få visa upp sig.

Här finns kallelsen!

Kallelse Future P05

Den 15 mars kommer vi ha första samlingen för Future Pojkar 05. Den här gången kallar vi 34 spelare som får möjlighet att ta del av vad future innebär (teori) och också träna ett pass tillsammans. Samlingen är i Rosersberg (Sigtuna Kommun) på Råbergsvallen. Vissa spelare finns just nu i både den vanliga verksamheten och även i future vilket är fullt normalt nu i början. Detta har vi kommunicerat på möten och info till spelare under uttagningarna. När tävlingssäsongen börjar så kommer vi att vara mer restriktiva med deltagande i bägge miljöerna med hänsyn till föreningarnas verksamhet.

Kallelse till Future finns här!

Information för ledare/föräldrar F05/P05

Spelarutbildning - en helhet!
Upplands FF har inför 2019 (F04/P04) förändrat verksamheten i enlighet med de nya direktiven från SvFF. Den 11 december delar vi med oss av erfarenheter från året och informerar om hur distriktlagsverksamheten ser ut för F05/P05 från 2020.

Program för kvällen:
18.30-19.30 Information om F05
19.30-20.30 Information om P05

Den 11 december håller vi en informationsträff på Arenahotellet i Uppsala för ledare och föräldrar till aktiva födda 2005 om hur vår verksamhet ser ut 2020 och framåt.

Här anmäler du dig!

Öppen uttagningsträning Upplands FF F/P 2005

I år fyller pojkar och flickor som är födda 2005 15 år. I och med det startar en utbildningsverksamhet med selekteringsinslag. Det traditionella namnet på detta är Upplandslagen. Vi kommer helgen den 8-9 februari ha de första tillfällena att anmäla sig till öppna träningar. Dessa öppna träningar kommer att fortgå under året och men då parallellt med tillfällen som har selekterats ut till av våra fotbollsutvecklare och deras team.

Visa alla nyheter