Aktuell info P04

Här kommer vi lägga upp aktuell information från oss till tränare och ledare för P2004. Informationen kommer inledas med datum så att aktuell info ligger överst.

20190315
Under våren nu så har vi haft en intensiv period med Pojkar 2004. Många spelare, ca 250 stycken, har deltagit i vår öppna verksamhet som vi också fortsätter med parallellt med den nu selekterade delen. Den 10 mars hade vi teori och en praktikdel som till viss del fick modifieras pga av att Uppsala kommun helt enkelt inte hann med att skotta av planen i Ärentuna. Vi kunde dock börja arbeta med vårt arbetssätt i speluppbyggnad och killarna som var där fick både en teoretisk uppfattning om vad vi vill men även i praktikdelen var vi tydliga med hur vi vill arbeta i det skedet. Se länkar nedan för träningsinnehåll och vad vi teoretiskt gick igenom. Tanken är att vi ska ha ett öppet tillfälle för alla intresserade med bara teori för att prata om arbetssätt, roller och spelartyper och även se till att prata om belastningsprinciper. Vi annonserar datum för det under mars månads senare del.
Nu är det återigen dags för ett tillfälle där vi kallar de spelare som både utifrån vårt arbetssätt men också utifrån ett ganska brett bedömningsunderlag sen tidigare vi bedömer har kommit längst just nu. Det gör att på grund av en knivskarp konkurrenssituation att många duktiga fotbollsspelare är utanför den här truppen, den här gången. Det innebär inte att man är borta från vidare träning utan att det gäller att jobba på och göra det stora jobbet i hemmiljön (det är där den absoluta huvuddelen av träning och utveckling sker) och när man får chansen göra det så bra som möjligt igen. Kallelse till den 24 mars finns här!
PP-presentation 10 mars
Träning 10 mars

Vi har även publicerat första kallelsen för Uppland FF Future P2004. SvFF har haft Future Team sedan några år tillbaka och det riktar sig mot spelare som än så länge inte har fysiska egenskaper som sina kronologiskt jämnåriga men i övrigt besitter ett stort fotbollskunnande. I Future Team i Uppland vill vi fånga upp spelare som har mycket god spelförståelse, bra teknik och mentala kvaliteter. Några spelare kommer ibland finnas både i den ordinarie verksamheten och i Future. Vår erfarenhet säger att det utvecklar både de andra spelarna i Future och de som har möjlighet att vara med i bägge. Här finns kallelsen för Future team.

20190313
Nu är kallelse för öppna tematräningen den 2 april publicerad. Se här! Vi kommer att försöka lägga in fler tillfällen så att de som nu inte fick plats kan för möjlighet att vara med och träna. Senast på fredag 15/3 kommer kallelsen till internmatchen den 24 mars.

20190304
Intresset är stort för vårt öppna tillfälle den 2 april. Vi kommer att prioritera er som anmält sig på följande sätt:
1) De som inte varit med alls i våra öppna träningar 2018-2019 för att få ta del av vår verksamhet.
2) De som inte var med 26, 28 februari eller inte är uttagna till 10 mars.
3) Därefter i turordning när man anmälde sig.

OBS! Fokus på det öppna tillfället är inte uttagning utan att erbjuda en tematräning i vår regi.

20190303
Nu är kallelse till halvdagslägret publicerad. Vi har kallat 33 utespelare och 4 målvakter. Märsta IK har vid tidigt skede meddelat att de inte kan delta med sina spelare pga av andra planerade aktiviteter. Det har gjort att vi direkt har kallat in extra spelare till det här tillfället. Samtliga namn finns med på kallelsen men Märsta IK:s spelare är överstrukna. Vi vill återigen förtydliga att det är tuff konkurrens och att det var många killar som gjorde väldigt bra prestationer som inte är med den här gången. Vi uppmuntrar dom till att anmäla sig till öppna tillfällen och fortsätta jobba hårt. Vi har också en löpande dialog med tränare och kommer se matcher under våren som gör att det inte är omöjligt att ta del av utbildningsverksamheten vid senare tillfälle. Vi erbjuder nu ett öppet tillfälle den 2 april i Sigtuna Kommun (Kvällstid - Plan och tid ej klart) Se här för kallelse och för anmälan till det öppna tillfället.

20190301
Nu har vi genomfört två kvällar med matchspel för de spelarna vi bedömt kommit längst just nu och vi är nöjda med vad vi har sett med tanke på de korta instruktioner killarna fick ta del av kring vårt Spelsystem (Utgångspositioner i anfalls- och försvarsspel och endast några huvudsakliga punkter i lagets arbetssätt i Speluppbyggnad och Förhindra Speluppbyggnad). Några av killarna frågade under kvällarna varför de inte fick spela i "sin" position och vi vill därför ge information om vilket svar killarna fick. Den selekterade delen av Upplandslagets verksamhet är en konkurrensutsatt utbildningsverksamhet. Det gör att vi vill se om spelare kan hantera flera roller i vårt spelsystem. Vi uppmuntrar tränare till att exempelvis fortsätta använda sina centrala spelare centralt i klubbmiljö men vi kommer kanske att erbjuda dom utbildning i andra positioner hos oss. Killarna kommer efterhand att få reda på i vilka positioner vi ser dom i (1:a, 2:a och 3:e) så de har möjlighet att förbereda sig teoretiskt på vad som förväntas av dom hos oss. Vi kommer ju givetvis också att jobba med det teoretiskt och praktiskt på plats hos oss också. Det är också en träning i att förbereda dom på en framtida karriärövergång (exempelvis klubblag till distriktslag (som pågår nu), U15 till U17, Juniorlag till Seniorlag) där rollen på plan och status i gruppen kan förändras.

Den 10 mars kommer vi ha samling för 30 utespelare och 4 målvakter på Ärentunaskolan (Teori 09.00-10.30 och praktik mellan 11.00-13.00). Kallelse för detta kommer sent på söndag den 3 mars.

20190220
Här kommer lite information främst riktade till tränare för P04. Vi vill vara transparanta och berätta vad vi gör i vår verksamhet.
Spelsystem definieras som lagets utgångspositioner, arbetssätt, spelartyper och roller. För att få en överföringseffekt av det vi tränar på är det viktigt att veta hur vi i slutändan vill spela. Att våra träningar ser bra ut från sidan ut ligger inte i vårt intresse utan att det blir en lärandemiljö som bjuder de som är med på följande principer för icke-linjär pedagogik:
- Representativt lärande övningsdesign – Vilka och vad spelare ser och känner är representativa av spelet.
- Träningarna kan fokusera på repetition men det måste finnas tillräckligt många variationer (repetition med variation).
- Vi vill hålla perception och aktion kopplad: Informationen i vår övningsdesign ska likna dem i det riktiga spelet.
- Fokus på effekten eller resultatet av fotbollsaktionen i motsats till hur aktionen utfördes.
Fråga: Vilket av dessa händer hela tiden i en match? Pass, tackla, beslut, skjuta, dribbla. Givetvis beslut…… därför kommer vi sätta spelarna så mycket som möjligt i beslutsfattande situationer i vår träning.

Här finns vårt Spelsystem som vi kommer utgå ifrån med Upplands FF P04 (Uppdaterad 1/3)

20190219
Nu har vi observerat ca 220 pojkar födda 2004 genom 6 tematräningar och tagit ut ca 66 utespelare och 9 målvakter till träning den 26:e och 28:e februari. Jag (Martin Möller) har varit på alla träningarna och har fått bra hjälp av hela teamet som varit på plats och observerat. Vi tycker gemensamt att ni är en välutbildad och även väluppfostrad grupp med fotbollsspelare. Konkurrensen är tuff och några kommer vara besvikna över att ni inte är med den här gången. Det finns ett gott råd vi kan ge er: Fortsätta jobba hårt, kanske ännu hårdare på egen hand, i träning och match och visa er och oss att ni vill ta del av vår utbildningsverksamhet i framtiden. Kanske redan nästa gång! När chansen dyker upp är ni beredda! (Glöm inte att anmäla er till de öppna träningarna när de annonseras. Nästa i mitten av mars).

20190211
Nu är extrainsatta träningen den 14/2 i Märsta full. Det har funnits möjligheter att anmäla sig till öppna träningar sedan i mitten av januari. Vi kommer inte ta in några i sista stund till de här sista tillfällena. De som inte har deltagit i tidigare träningar kommer att prioriteras. Vi har i helgen påbörjat matchobservationer och kommer under februari och mars fortsätta med det. Ambitionen är att se så många lag som möjligt i P15/U15 som har börjat spela träningsmatcher redan nu. Till den 26 och 28 februari kommer ca 70 utespelare och 6-8 målvakter att väljas ut utifrån det vi observerat hittills. Verksamheten är inte stängd utan det kommer finnas möjligheter att bli uttagen även om man är skadad just nu eller helt har missat att anmäla sig. Kallelse till 26/2 och 28/2 kommer skickas ut den 19/2 och publiceras på hemsidan samma dag.

20190206
Nu är alla extra tillfällen och den sista öppna träningen planerad för att lösa den inställda och avbrutna träningen i helgen samt ge de chansen som inte deltagit än. Vi gör allt för att tiderna och platser ska vara så tillgängliga som möjligt och det är inte optimalt att träna sent en vardagskväll. Vi har dock väldigt begränsad tillgång till planer under den här tiden på året. Alternativet är att inte ha verksamhet alls. Verksamheten är frivillig och stänger inte i och med dessa träningar utan det kommer öppna tillfällen längre fram i vår också när vi har större tillgång till planer. På bättre tider.
Det som sker efter dessa 6 öppna tillfällen som vi haft med ca 240 pojkar födda 2004 är att ca 60 utespelare och ca 6-8 målvakter kallas tillbaka till träningar med Upplandslaget P04. Det är inte öppna träningar utan en kallelse kommer till den adress man angivit och även läggas ut ca en vecka före tillfället på hemsidan. Se planeringen när dessa är. Återigen så är det inte "kört" om man inte blir uttagen till dessa träningar. Vi kommer att observera matcher, ha kontakt med era föreningstränare, etc.

20190128

Nu är kallelser utskickade! Hela 11 stycken adresser studsar trots att vi har tagit upp anmälan med två mejladresser till deltagare och målsman. Kolla gärna under veckan med de som anmält sig att de har kollat sina mejl.
Komplett lista finns här!

20190121
Det har skett några uppdateringar på platser för träning i februari. Ett stort tack till Märsta IK som släpper träningstider så vi kan boka in dom för vår verksamhet. Se mer under planering. Några tillfällen i april och maj har tillkommit men exakta datum kommer senare. Vi uppdaterar löpande under våren. Kämpa på ute i kylan!/MM

20190108:
Samarbete och kommunikation
Ni tränare och ledare kommer att vara väldigt viktiga i det här arbetet, det kan inte nog betonas. Ni tränar spelarna den största delen av tiden. Det vi tittar på hos spelarna när vi bedömer dom är presenterat i bilder men vi kommer också att prata om det vid våra presentationer och under träningar under året. Ni känner era spelare bäst och kan addera det som vi i teamet kanske inte ser under ett enskilt observationstillfälle, till exempel saker som karaktär, attityd och viljan att träna som är viktig när vi bedömer potential.

Det här är några saker vi behöver er hjälp med:
- En spelarförteckning över alla P04-spelare i laget (senast 28/1).
- Ett träningsmatchschema och upplysning om i vilka matchmiljöer era spelare troligtvis befinner sig i.
- Uppgifter om P04-spelare som spelar i ett annat lag (ex senior, junior, etc) i er förening (senast 28/1).
- Vi kommer i mesta möjliga mån att ta kontakt med er innan observation av en match och vill då ha en spelarförteckning över alla spelare som deltar i den matchen.

Det är också viktigt att vi har en kontinuerlig kontakt med varandra på ett respektfullt sätt och gärna via mejl som vi sedan kan följa upp med samtal/möte. Spelare utvecklas ibland enormt fort i den här åldern och observationerna behöver kompletteras med inputs från er. Vi behöver också känna till om någon/några spelare finns på skadelistan. Tänk även på att era spelare behöver en teoretisk grund att stå på när de kommer till samlingarna. Vi kommer att varva teoripass med praktiska övningar men huvuddelen av utbildningen sker som sagt hos föreningen.
Till sist; Vår ambition är att ta fram ett så brett underlag som möjligt. Det innebär att förhoppningen är att många olika spelare kommer att bli kallade och i förlängningen betyder det att man varken kan "ha en plats" eller "åka ur" i den här verksamheten. Det är mycket viktigt att spelare, ledare och föräldrar känner till och förstår detta.
Vi ser fram emot att få träffa er och ni är varmt välkomna att kontakta mig på martin@upplandsff.se