Nyordning i spelarutbildningsverksamheten i Uppland!

Från och med 2014 minskades det ner på antal Camper med övernattningar under år 2 i distriktslagsverksamheten och i stället ersattes de med träningskvällar/dagar och samlingar i annan form. Läger år 1 är numera om till Upplandsläger 1, Svealandsläger, Elitläger och Upplandsläger 2. Pre-camp som ligger före år 1 kommer att kallas "Uttagningsläger" för att förtydliga vad det är för spelare, föräldrar och ledare.

Bakgrund och syfte med förändringen som skedde 2014:

Under arbetet, som pågick augusti 2012-december 2013 har det framkom det flera skäl till att förändra spelarutbildningsverksamhetens lägerverksamhet, sk camper. Bland annat var många spelare är överbelastade under år 2 (flera matchmiljöer i föreningen, extra cuper, SvFF-uppdrag, mm), det blev dyrt för uppländska föreningar och för få spelare fick ta del av vår utbildningsverksamhet. Det framkom också att våra föreningar vill ha en större geografisk spridning på Upplandslagens verksamhet och med detta sätt att arbeta begränsas man inte av övernattningsmöjligheter för stora grupper under år 2.
DFK och SU får genom det nya arbetsättet en mer flexibel arbetssituation då de inte är styrda av fasta läger, fast antal spelare, utan kan planera verksamhet i dialog med spelarutbildare under år 2. Det finns ett minimun för distriktsförbundskaptenerna i antal träningskvällar, matcher, samlingar, osv så att det inte ska skilja för mycket mellan årskullarnas sätt att arbeta. (Se nedan) (OBS! minimun är inte per spelare utan åldersgrupp!)

Distriktslagsverksamheten 2014

Antal Antal
Tid Verksamhet Flickor Pojkar Kostnad
Aug/sept Observationsträning * 120+12 0
Okt Uttagningsläger, en dag 60+6 60+8 0
År 1 Januari Upplandsläger 1, 2 dagar 30+4 30+4 500
Feb-april 3 Utbildningsträningar á 2 timmar Fritt Fritt 0
Feb-april 1 Utbildningsmatch 18+2 18+2 0
Maj Svealandsläger, 3 dagar 22+3 22+3 500
Juli Elitläger, 6 dagar 14+2 14+2 1500
Aug/sept Upplandsläger 2, 2 dagar 30+4 30+4 500
Sept-nov 3 Träningskvällar á 2 timmar Fritt Fritt 0
År 2 jan-mars ev. 2 utbildningskvällar á 2 timmar Fritt # Fritt # 0
mars-juni 2 Utbildningsmatcher Fritt Fritt 0
Sept-nov 3 Träningskvällar á 2 timmar Fritt Fritt 0
2 Utbildningsmatcher 18+2 18+2 0
November 1 Utbildningsdag Fritt Fritt 250
November DUT-turnering 18+2 18+2 0
* Det genomförs inga observationsträningar på grund av att flickorna är färre och
deras obeservationsarbete är i stället mer omfattande.
# Från åldersgrupp till åldergrupp utifrån behov. DFK/SU avgör om den genomförs

Riktlinjer för vår verksamhet 2015 finns här!

(Förändringen genomfördes efter Styrelsebeslut 2013-11-13, protokoll 10)