Upplandslagen

Precis som övriga 23 distrikt i Sverige har Uppland fått i uppdrag av Svenska Fotbollförbundet att ha distriktslag för 15- och 16-åringar.

I Uppland kallas dessa lag av förklarliga skäl - Upplandslagen. Verksamheten är i slutändan elitinriktad och handlar om att ge de för tillfället bästa spelarna chansen till en stimulans och en möjlighet att visa upp sig i olika sammanhang under en tvåårsperiod.
Huvuddelen av spelarnas utbildning sker dock i föreningsmiljö och genom insatser av Upplands FF genom tränarutbildnig, föreningsutveckling, osv i föreningarna ska vi tillsammans få så många som möjligt att bli så bra som möjligt och i slutändan nå nationell och internationell elit.

Lägerverksamhet och tävlingar

SvFF arrangerar Utvecklingslägret för 15-åringar varje år i Halmstad, samt en distriktslagsturnering för 16-åringar. Till dessa två evenemang ska varje distrikt ta ut de 16 för tillfället bästa spelarna (14 utespelare & 2 målvakter).
Viktigt att skilja på är att utvecklnigslägren är utbildningsläger och distriktslagsturneringarna är tävlingar. Från, bland annat, dessa verksamheter rekryterar SvFF spelare till ungdomslandslagen men det finns givetvis även andra vägar att nå blågult också.

Till ovanstående verksamhet lägger Upplands Fotbollförbund egna läger och ytterligare samlingar inför utvecklingsläger/Distriktslagsturneringar. Vi kommer under våra egna läger, att arbeta med upp till 34 spelare, och eftersom spelarna utvecklas i olika takt så är det ytterst få som kommer att vara med under "hela resan" (15-16 år), och möjligheter finns att komma med i trupperna under hela tiden.
Våra egna läger och träningskvällar/dagar kommer att innehålla både praktik som är kopplad till en spelidé, samt teori (Spelidé, Idrottspsykologi, Träningslära & Kost, mm)

Verksamheten har under 2013 omarbetats och kommer från och med 2014 se annorlunda ut. Se mer om det här!

Klickar du dig vidare i vänstermarginalen kan du läsa mer om:

- När & Var verksamheten kommer genomföras.
- Kallelserna till respektive verksamhet (ca 14 dagar innan).
- Instruktörerna i verksamheten
- Spelidén, Kravprofil samt träningsinnehåll läger/camper
- Information från respektive Upplandslag
- utvecklingslägren & Distriktslagsturneringarna