Upplandslagen

Upplands FF:s förändringar - "Spelarutbildning - en helhet"

Upplands FF har förändrat verksamheten i enlighet med de nya direktiven från SvFF. Det innebär att vi har tagit bort den verksamhet som tidigare kallades observation, observationsträningar och uttagningsträningar som skedde år 14. (I år gäller det flickor och pojkar födda 2005)

Först det året som ungdomarna fyller 15 kommer vi påbörja en selekterad tematräningsverksamhet med en "Fotbollsutvecklare" (tidigare benämnd DFK) som huvudansvarig för åldersgruppens fotbollsutveckling i samråd med distriktets "Spelarutbildare" och föreningens tränare. Dock kommer vi minska antalet selekterade tillfällen och arbeta med fler öppna tematräningstillfällen både före och efter Utvecklingslägret där fler ungdomar och ÄVEN föreningens instruktörer får möjlighet att ta del av och verka i Upplands FF:s verksamhet. Vår ambition är att vi ska kunna erbjuda fler ungdomar även i de åldersgrupperna en öppen tematräningsverksamhet under 2019.
Vi kommer att fortsätta med "Future" på pojksidan år 15 och 16 och den verksamheten kommer som tidigare vara en selekterad verksamhet i förbundsmiljö. Vi har tillsatt en "Futureansvarig" som har övergripande ansvar för bägge åldersgrupperna.

SvFF genomför aktiviteter under sen 2018. Det ser lite annorlunda ut på pojk- respektive flicksidan där några tillfällen är nya och andra är sådana som skett tidigare.

SvFF aktiviteter (exkl landslagsläger)

• Utvecklingsläger - Pojkar och Flickor 15 år
• Regionala mötesplatser - Pojkar 16 år och Flickor 16-17 år (nytt 2018)
• Distriktscup - Flickor och Pojkar 16-17 år
• Matchläger - Pojkar 17 år (nytt 2018)
• Tipselitläger - Flickor 18-20 år

Bemanning Upplands FF 2018

Spelarutbildare Flickor – Lovisa Delby
Fotbollsutvecklare F05 - Roger Bergman
Fotbollsutvecklare F04 – Fredrik Bernhardsson
Fotbollsutvecklare F03 – Jessica Öberg Tillbom
Spelarutbildare Pojkar – Stefan Nilsson
Fotbollsutvecklare P05 - Wilhelm Westergren
Fotbollsutvecklare P04 – Martin Möller
Fotbollsutvecklare P03 – Magnus Eriksson
Fotbollsutvecklare Future – tf Martin Möller

Ansvarig tjänsteman Upplands FF: Martin Möller
Ansvarig kommitté: Utvecklingskommittén

Tanken är att fler föreningsinstruktörer ska få vara med i och vara delaktiga på våra öppna och även selekterade tillfällen. Kontakta Martin Möller, martin@upplandsff.se för att meddela ditt intresse. Vi ser gärna att du är aktiv tränare i den åldern som verksamheten riktar sig till.