Rekomenderad tränarutbildningsplan

Upplands FF tränarutskott (TRU) har nu tagit fam en rekomenderad utbildningsplan för tränare/ledare i föreningar i Uppland.

5 mot 5 TRU-C år 1

Rekomenderas
(1 + 1 + 1 dag)

MV C (1 dag) Påbörjas
TRU-C år 2 Klar MV C
7 mot 7 TRU-C år 3 MV C
TRU-C år 4
9 mot 9 TRU-B Påbörjas (2+1+2 dagar) MV C
11 mot 11 TRU-B Klar MV B (2 dagar) Rekomenderas
P/F-15 TRU-A MV B
P/F-16-19 TRU-A MV B