Rekomenderad tränarutbildningsplan

Upplands FF tränarutskott (TRU) har nu tagit fam en rekomenderad utbildningsplan för tränare/ledare i föreningar i Uppland.

5-manna C-diplom år1

Rekomenderas
(1 + 1 + 1 dag)

MV C (1 dag) Påbörjas
C-diplom år2 Klar MV C
7-manna C-diplom år3 MV C
C-diplom år4
9-manna B-diplom Påbörjas (2+1+2 dagar) MV C
11-manna B-diplom Klar MV B (2 dagar) Rekomenderas
P/F-15 B-diplom MV B
P/F-16-19 B-diplom MV B