Övergångsregler

Tidigare utbildning:

Du fortsätter här:

- Avspark

- 1-3 delkurser i Bas 1

- C-Diplom

- Klar med hela bas 1

- B-Diplom Ungdom
alternativt

- UEFA B

- 1-4 delkurser Bas 2

- B-Diplom Ungdom
alternativt

- UEFA B

- Diplom Bas (UEFA B)

- Avancerad (UEFA A)

- Avancerad (UEFA A)

- Professionell (UEFA PRO)
alternativt

- UEFA Elite Youth A

- UEFA Elite Youth A

- Professionell (UEFA PRO)