Tränarutbildning MV C

Just nu genomgår SvFF:s Målvaktstränarutbildning en omfattande omarbetning. Programmet med Målvakt Bas 1, Målvakt Bas 2, Målvakt Avancerad och de två Diplomkurserna kommer på sikt att ersättas.

Den nya nationella målvaktstränarutbildningen kommer när den är färdig preliminärt från och med 2016 att bestå av
Målvakt C – Diplom
Målvakt B – Diplom
Målvakt A – Diplom

Målvakt C – Diplom
Introduktion till rollen som ledare och målvaktstränare för åldersgruppen 6 – 14 år.
1 dag + cirka 4 timmars webbstudier

Målvakt B - Diplom
Fyra block som omfattar ledarskap, målvaktsspel försvar, träningslära, målvaktsspel anfall och spelförståelse. 3 dagar

Målvakt Avancerad
Fyra block som omfattar ledarskap, målvaktsspel försvar, träningslära, målvaktsspel anfall och spelförståelse. Dessutom tillkommer en diplomering. 7 dagar.

Målvakt C/B – Diplom arrangeras av distriktsförbunden och Målvakt Avancerad av SvFF.

Kurslitteratur finns att beställa hos SISU Idrottsböcker.

Övergångsregler
Deltagare som;
- ska börja sin målvaktstränarutbildning startar med Målvakt C – Diplom
- har genomfört Målvakt Bas 1 /C-diplom mv fortsätter med Målvakt B - diplom
- har genomfört Målvakt Bas 2 / B-diplom fortsätter med Målvakt Avancerad
- har genomfört Målvakt Bas Diplom fortsätter med Målvakt Avancerad