Målvaktstränarutbildning

Här finner du målvaktstränarutbildningar. Målvaktstränarutbildning C är den utbildning du börjar med.

Målvaktstränarutbildning C
Introduktion till rollen som ledare och målvaktstränare för åldersgruppen 6–14 år.1 dag + cirka 4 timmars webbstudier. För att läsa mer om denna utbildning: https://fogis.se/tranare/malvaktstranarutbildning/malvakt-c/

Målvaktstränarutbildning B
Fyra block som omfattar ledarskap, målvaktsspel försvar, träningslära, målvaktsspel anfall och spelförståelse. 3 dagar. För att läsa mer om denna utbildning: https://fogis.se/tranare/malvaktstranarutbildning/malvakt-b/

Målvaktstränarutbildning Nationell A
För dig som är verksam som målvaktstränare inom seniorfotbollen och för äldre ungdomar. Spelarutbildningsplanens Nivå 4 har företräde. För att läsa mer om denna utbildning: https://fogis.se/tranare/malvaktstranarutbildning/mvanat2018/

Målvaktstränarutbildning C/B arrangeras av distriktsförbunden och Målvaktstränarutbildning Nationell A arrangeras av Svenska Fotbollförbundet.

Övergångsregler

Här finns övergångsregler om det är så att du har gått de tidigare Målvakt Bas utbildningarna.

Deltagare som;
- har genomfört Målvakt Bas 1 /Målvaktstränarutbildning C fortsätter med Målvaktstränarutbildning B
- har genomfört Målvakt Bas 2 / Målvaktstränarutbildning B fortsätter med Målvaktstränarutbildning Nationell A
- har genomfört Målvakt Bas Diplom fortsätter med Målvaktstränarutbildning Nationell A